Nytt i Altinn

Nyhetene skal ha relevans for etater og kommuner som jobber med digitalisering. Både tjenesteeiere og de som ikke bruker Altinn ennå. Andre private aktøre som for eksempel journalister og konsulenthus vil også kunne ha nytte av informasjonen.

Brukeroppgaver for nytt i Altinn

Overordnede brukeroppgaver

 1. Har det kommet noe nytt som påvirker det jeg jobber med?
 2. Venter på ny funksjonalitet og lurer på når det kommer ut?
 3. Hva kommer i Altinn fremover?
 4. Hvor mye er Altinn brukt?

Brukeroppgaver nyhetssiden

 1. Er dette relevant for meg og min etat?
 2. Påvirker dette løsningene våre?
 3. Må vi gjøre noe?
 4. Hvor kan jeg finne mer informasjon?
 5. Hvem kan jeg kontakte om dette?

Regler for innhold

Lurt å tenke over

 • Hvem er nyheten for? Hvorfor er den relvant?
 • Hvorfor er dette en nyhet? Hvordan kan jeg vinkle det til å være en nyhet?
 • Ofte vil en nyhet være noe vi ønsker folk skal ta i bruk - må gi en “call to action” videre – vi må vite hva vi ønsker de skal gjøre etter å ha lest saken og hjelpe dem videre. For eksempel via lenke til mer informasjon eller til verktøyet osv.
 • Hva ønsker jeg å fortelle om? Hva er viktig for brukeren å vite? Hold deg til ett budskap. Mye bedre med en kort sak, enn en lang

Overskrift

Skal være beskrivende og brukeren skal kunne tolke om saken er relevant for dem fra denne. Viktig å unngå stammespråk!

Ingress

Kom fort til saken og unngå kryptiske innledninger. Ikke forklar hvorfor vi gjør noe før vi forklarer hva vi gjør.

Innhold

 • Utdyp kort og konsist hva nyheten går ut på. Folk som ikke kjenner Altinn skal også forstå hva dette er.
 • Forklar om dette er noe som påvirker tjenestene til etatene og kommunene – er det noe de må gjøre? Skal dette være i et driftsvarsel (er brukerne nødt til å gjøre noe)? For eksempel ha et driftsvarsel og så lenke til nyhetssaken.
 • Vis vei til hvem brukeren kan ta kontakt med hvis de ønsker mer informasjon – enten kontaktperson, felles mailadresse, Slack eller lenke til hvor de kan finne mer informasjon.