API

API-dokumetasjonen skal gi veiledning for hvordan utviklere bruker APIet - både det som er åpent for alle og det som er tilgjengelig kun for tjensteeiere.

NB: Innholdet og sidene er under utvikling
Vi er ikke helt ferdige med disse ressursene ennå.

Brukeroppgaver for API

  • Hvordan lage skjema i egne løsninger ved hjelp av Altinns API?
  • Hvordan bruke data fra egne systemer og folkeregisteret i tjeneste på altinn.no?
  • Hvordan sende en melding til sluttbruker i Altinn innboks og motta bekreftelse på at den er lest?
  • Hvordan sende digital post/melding til innbygger eller virksomhet?
  • Hvordan kan et regnskapssystem koble seg til Altinn slik at dataen kan gå direkte til de riktige etatene?
  • Har det skjedd noen endringer i API-et som påvirker mine løsninger?

Huskeregler

  • Del APIene inn i hva de gjør
  • Bruk kodeeksempler med tilhørende forklaring