Sist endret: 2. jul. 2024

Altinn Studio

Altinn Studio - Ditt verktøy for utvikling av digitale tjenester til innbyggere og næringsliv

Finn ut mer

Les mer om Altinn Studio

Om Altinn Studio

Kom i gang

Lag din første tjeneste

Lag din første tjeneste

Nyheter - kommende

Betaling

Tilby mulighet for å konfigurere brukerbetaling for tjenester som er gebyrbelagt eller hvor det er lov å kreve betaling.

Github
Q2 2024

Samhandlingstjenester

Større tjenester/prosesser som gjerne går over litt tid, involverer mange parter, har flere skjema med underprosesser, integrasjoner med andre systemer i andre offentlige etater osv.

Github
Q2 2024

Forbedret PDF

Forbedret funksjonalitet knyttet til generering av kvitterings-PDF.

Github
Q2 2024