Sist endret: 28. mai 2024

Modul 3

Kontroller og dynamikk

I denne modulen skal du videreutvikle tjenesten du laget i Modul 1 med blant annet en ny side og dynamisk skjuling av felter.

Denne modulen vil i all hovedsak foregå i Altinn Studio designer, men noen oppdateringer vil også trenge at vi oppdaterer filene til tjenesten direkte i det sentrale filområdet til tjenesten.

Temaer som dekkes i denne modulen:

 • Flere sider
 • Bildekomponent
 • Dynamisk skjuling av felter/komponenter
 • Flervalgskomponenter

Oppgaver

For skjemaer der det samles inn eller gis mye informasjon kan det forbedre brukeropplevelsen dersom man deler tjenesten opp i flere sider.

La oss se nærmere på hvordan man kan opprette en ny side i tjenesten som vises før brukeren kommer til første datainnsamlingsside som ble laget i Modul 1.

Opprettelse og administrasjon av flere sider kan gjøres i Altinn Studio Designer, ved å trykke på “Legg til side” i skjemaoversikten.

Krav fra kommunen

Siden Sogndal kommune vil samle inn en betydelig mengde data i denne tjenesten, må de klargjøre hvem skjemaet er ment for og hvordan de vil bruke dataene. Noen i kommunen har laget et utkast til en informasjonsside for dette formålet.

Informasjonssiden bør gjenspeile følgende elementer:

 • plassering av bilder
 • tekststørrelser
 • formatering av tekst

Du kan bruke følgende bilde av Sogndals kommunevåpen i tjenesten:

“Sogndal kommunevåpen”

Oppgaver

 1. Legg til en ny side. Gi den et passende navn og plasser den foran skjemasiden du opprettet i Modul 1.
 2. Legg til bilde av Sogndals kommunevåpen.
 3. Legg til tekst i henhold til skisse.

Nyttig dokumentasjon

Forståelsessjekk

Alle tekstressurser støtter Markdown og dermed HTML-notasjon. Du kan derfor benytte <br> for å tvinge tekstbrytning.

I mange tilfeller er det ønskelig å kontrollere hvilke deler av tjenesten som er synlige basert på brukerens respons. For eksempel kan det være relevant å hoppe over noen av spørsmålene i et skjema hvis svaret er åpenbart eller irrelevant basert på tidligere svar.

I denne oppgaven vil du sette opp dynamiske uttrykk i tjenesten for å vise og skjule ulike felter basert på brukerens respons.

Krav fra kommunen

En bruker som ikke oppfyller kravene for tjenesten, bør stoppes så tidlig som mulig i arbeidsflyten. Brukeren skal indikere om tjenesten gjelder dem på informasjonssiden.

Måten svaret samles inn på er valgfri, men et tips er å bruke en valg-komponent som avkrysningsbokser, radioknapper eller nedtrekksliste. Merk at en komponent må være knyttet til et felt i datamodellen for å lagre verdier (du kan bruke feltet Innflytter.KanBrukeSkjema i datamodellen).

Brukeren skal vises ett av følgende alternativ basert på svaret deres:

Alternativ 1

Alternativ 2

 • Brukeren har svart bekreftende på at tjenesten gjelder deres situasjon.
 • Info-melding om at skjemaet ikke gjelder for brukeren skal skjules.
 • Navigeringsknapp til neste side i skjemaet skal vises.

Oppgaver

 1. Legg til et nytt felt i datamodellen som skal lagre brukerens valg om skjemaet gjelder for dem eller ikke.
  • Husk å trykke på “Generer modeller” når du har lagt til et nytt felt, og Last opp dine endringer.
 2. Legg til en komponent på informasjonssiden hvor brukeren kan oppgi om skjemaet gjelder dem eller ikke.
 3. Legg til dynamikk som viser relevante skjemakomponenter basert på brukerens svar.

Nyttig informasjon

Dynamikk på en komponent settes opp via en editor i Altinn Studio. Når man har valgt en komponent i skjemaet, kan man gå til “Dynamikk”-seksjonen i høyre-panelet. Der kan man legge til nye dynamiske uttrykk som f.eks. kan styre om et felt skjules basert på enkle regler.

For å skjule et valgt felt:

 • Åpne Dynamikk-seksjonen og velg “Lag ny logikkregel”.
 • Velg “Skjul felt dersom”
 • Trykk på “Legg til underutrykk”
 • Trykk på “Endre”
 • I første del av uttrykket (første operand)
  • I “Type”-feltet, velg “Datamodell”
  • I “Datamodellfelt”-feltet, velg datamodell som inneholder verdien du ønsker å sjekke
 • Operator - velg det som gjelder
 • I andre del av uttrykket (andre operand)
  • Velg det du ønsker å sammenligne mot. Det kan være et annet felt i datamodellen, eller et tall eller en tekst
 • Trykk på “Lagre og lukk”

Nyttig dokumentasjon

Oppsummering

I denne modulen har du opprettet en informasjonsside med tekster og bilde. Du har lagt inn dynamiske uttrykk som styrer når visse felter vises/skjules basert på brukerens valg.