Sist endret: 28. mai 2024

Retningslinjer

Vi ønsker å oppnå helhetlige og konsistente brukeropplevelser ved å bruke gjenkjennbare og godt testede komponenter. For å oppnå dette ut i tjenestene, ber vi deg om å benytte retningslinjene på disse sidene.

Altinn har som mål å gjøre det enklere for innbyggere og næringsliv å være i kontakt med det offentlige uavhengig av digital kompetanse. Felles retningslinjer for design hjelper oss å skape konsistens på tvers av tjenester som lages i Altinn Studio.

 • Designprinsipper

  Når vi utvikler nye eller forbedrer eksisterende produkter følger vi et sett med prinsipper for å kunne sikre oss at vi leverer brukervennlige løsninger til alle. Vi anbefaler å følge disse prinsippene når du jobber med utvikling av nye tjenester.

 • Inngang til skjema

  For å gjøre opplevelsen til brukeren best mulig bør du tenke over hvordan du lenker til Altinn-appen fra din etat.

 • Innhold i skjema

  Forklar brukeren hva som skal til for å fylle ut skjemaet riktig og fordel innholdet i flere steg.

 • Konsistens på tvers av tjenester

  For å være lett å bruke og unngå forvirring, bør samme interaksjonsmønstre følges på tvers av tjenester.

 • UI-komponenter

  De ulike komponentene er laget for at de skal passe sammen i en større helhet. Det er derfor viktig å følge retningslinjene for hvordan disse brukes for å oppnå et konsistent og gjenkjennbart uttrykk. UI-komponenter som foreløpig inngår i Altinns bibliotek finner du her.

 • Språk

  Retningslinjene skal sørge for at vi får et ensrettet språk og forståelig innhold i tjenestene som lages i Altinn.

 • Tilgjengelighet

  God tilgjengelighet hjelper mennesker med funksjonshemninger å oppfatte innholdet vårt på en meningsfull måte. Ved å bruke Altinn 3 får du mye på kjøpet, men noen ting må du fortsatt huske på selv.