:

App API

Standard API'er eksponert av apper i Altinn 3.

Overview

De API funksjonene som er dokumentert her er standard funksjoner i en app basert på app malen i Altinn Studio. Applikasjonseiere kan fritt gjøre endringer, men det er relativt trygt å annta at fjerning av funksjoner vil være ekstremt skjeldent. Enhver app med tillegg eller endringer skal ha sin egen dokumentasjon publisert av applikasjonseieren.

Alle app API adresser starter med samme navn og filsti, men de varierer fra en app til en annen basert på eier av app og app navn.

Test miljø (TT02)

https://{org}.apps.tt02.altinn.no/{org}/{appname}

Produksjon

https://{org}.apps.altinn.no/{org}/{appname}

URL’en identifiserer app eier spesifikt domene ved hjelp av applikasjonseier sitt kortnavn org, og identifiserer spesifikk app ved hjelp av både kortnavnet til applikasjonseier og navnet på appen; org/appname.