Sist endret: 2. apr. 2024

App API

Standard-API-er eksponert av apper i Altinn 3

Oversikt

De API-funksjonene som er dokumentert her er standardfunksjoner i en app basert på app-malen i Altinn Studio. Applikasjonseiere kan fritt gjøre endringer, men det er relativt trygt å anta at fjerning av funksjoner vil være ekstremt sjeldent. Enhver app med tillegg eller endringer skal ha sin egen dokumentasjon publisert av applikasjonseieren.

Alle app-API-adresser starter med samme navn og filsti, men de varierer fra én app til en annen basert på appeier og appnavn.

Testmiljø (TT02)

https://{org}.apps.tt02.altinn.no/{org}/{appname}

Produksjon

https://{org}.apps.altinn.no/{org}/{appname}

URL-en identifiserer domenet til applikasjonseier ved hjelp av applikasjonseier sitt kortnavn (org), og identifiserer spesifikk app ved hjelp av både kortnavnet til applikasjonseier og navnet på appen (org/appname).