Tags

App API for å manipulere stikkord på et data element

På denne siden:

Oversikt

API’et for tags (stikkord) på data elementer har endepunkter for å liste ut tags, legge til en tag, samt sletting av tag.

baseSti

{org}/{appname}/instances/{instanceOwnerPartyId}/{instanceGuid}/data/{dataGuid}/

Hent tags

Endepunkt for å laste ned listen med tags som allerede er lagt til på et data element.

GET baseSti/tags
Accept: application/json

Legge til tag

Endepunkt for å legge til en ny tag.

POST baseSti/tags
Content-Type: application/json

"bokstaver"

API kallet må inneholde det nye ordet i anførselstegn. Dette er en JSON representasjon av en enkel tekst og Content-Type skal være application/json. Ordet kan inneholde bokstaver fra alle verdens språk.

Svaret på et kall vil inneholde listen over alle tags lagt til på data elementet inkludert det nye ordet.

Slett tag

Endepunkt for å fjerne en tag fra et data element.

DELETE baseSti/tags/{tag}

Svaret vil gi http status kode 204 hvis operasjonen lykkes.