Delegere API-tilganger til en leverandør

Beskrivelse av hvordan tjenesteier kan delegere API-tilganger (scopes) til en underleverandør.

På denne siden:

Enkelte tjenesteeiere ønsker at en underleverandør skal kunne agere på vegne av dem, f.eks. leverandører av fagsystemer. For å få til det, så må disse API-tilgangene delegeres til leverandøren ved bruk av Altinn.

Det er tjenesteeiers ansvar å selv fjerne delegeringene om behovet for tilgang hos leverandør forsvinner.

Delegering av API-tilganger til leverandør

Som en bruker som er nøkkelrolleinnehaver for tjenesteeier (typisk daglig leder aka DAGL), åpne “Tilgang til Programmeringsgrensesnitt - API”.

Tilgang til Programmeringsgrensesnitt
Tilgang til Programmeringsgrensesnitt - API
Legg til delegering
Start delegering
Legg til leverandør
Legg til leverandørens organisasjon
Gå videre
Gå videre til neste steg

Så må de nødvendige rettighetene gis.

  • Altinn tjenesteeier-API: Appinstanser (full tilgang) - gir tilgang til scopes for både read og write.
  • Altinn tjenesteeier-API: Appinstanser (lesetilgang) - gir kun tilgang til read.
Gi rettigheter til leverandør
Gi de nødvendige rettighetene til leverandør
Gå videre
Gå videre til neste steg
Bekreft
Bekreft
Til oversikten
Gå tilbake til oversikten

Fjerning av delegering

Delegeringer som er gjort kan også fjernes. Om en leverandør ikke lenger har behov for API-tilganger så er det tjenesteeier sitt ansvar å fjerne disse.

Fjern rettigheter
Trykk på "Rediger tilganger"
Velg rettigheter å fjerne
Velg rettigheter å fjerne
Lagre endringene
Lagre endringene
Angre fjern rettigheter
Det er mulig å angre fjerning av rettigheter
Oversiktsiden viser gjenværende delegeringer
Oversiktsiden viser gjenværende delegeringer

Scopes

Delegering gir tilgang til disse scopene for leverandør:

altinn:serviceowner/instances.read
altinn:serviceowner/instances.write