Autentisere med virksomhetsbruker

Beskrivelse hvordan man kan benytte virksomhetsbrukere i Altinn 3

På denne siden:

Overordne beskrivelse

Virksomhetsbrukere er et konsept hvor man kan benytte et virksomhetssertifikat i kombinasjon med et brukernavn/passord.

Virksomhetsbrukere må bli tildelt roller og/eller rettigheter fra virksomheten de tillhører, men brukeren kan så bruke disse rettighetene i maskin til maskin kommunikasjon med Altinn uten at noen person i virksomheten må involveres i autorisasjon.

Virksomhetsbrukere i Altinn 3

Virksomhetbrukere i Altinn 3 kan benyttes via vanlig virksomhetsbrukerinnlogging på Altinn.no med sertifikat lagret i nettleser, men er mest relevant i sammenheng med API bruk.

Dette gjøres ved å kombinere maskinporten for selve autentisering av sertifikatet, samt en innveksling av maskinportentoken sammen med brukernavn og passord.

Administrasjon av virksomhetsbrukere er dokumentert her.

Pålogging og veksling av token er dokumenter her her

Postman eksempel finnes her.

Videre bruk mot Altinn App API og Platform API er tilsvarende som man har et Altinn token basert på en ID-porten sesjon.