Modeller

Dette er en oversikt over de fleste modellene brukt av de forskjellige APIen. Den forklarer ikke hver eneste property i alle modeller, men vil forsøke å gi en solid introduksjon til de viktigste delene.

  • App metadata

    The application metadata document holds technical information about the app and the data type requirements.

  • Instance

    An instance is a metadata container that is used to track the status and progress of one interaction between an app user and owner.

  • DataElement

    Et DataElement er en metadatabeholder som brukes til å spore statusen til faktiske data blobs.