Altinn Studio Repository API

OpenAPI (swagger) spesifikasjon for App kildekode API.

Se https://altinn.studio/repos/api/swagger