Altinn Studio Repository API

OpenAPI (swagger) spesifikasjon for Altinn Studio.

På denne siden:

Se https://altinn.studio/repos/api/swagger