Casebeskrivelse

Beskrivelse av kommunens krav og ønsker til tjenesten.

Sogndal kommune trenger sårt flere unge mennesker og ønsker å bli en attraktiv kommune for unge voksne og andre i etableringsfasen.

I den sammenheng ønsker de å opprette en tjeneste i Altinn beregnet på personer som skal flytte til Sogndal i løpet av de neste 6 månedene.

Ved å samle inn data om tilflyttere på et tidlig tidspunkt kan kommunen legge til rette og spisse tilbudene til tilflytterne allerede før første flytteeske er pakket.

De har en del krav til tjenesten som er beskrevet i seksjonene nedenfor.

Krav fra kommunen

Første side med datainnsamling

 • Vil ha navn og alder på personen som er tilflytter
  • Fornavn
  • Mellomnavn (valgfritt)
  • Etternavn
  • Alder
 • Vil ha adressen på personen som er tilflytter
  • Gateadresse
  • Postnummer
  • Poststed
 • Vil ha kontaktinformasjon på personen som er tilflytter
  • Epost
  • Telefon

Tekster

 • Alle inputfelter skal ha forklarende ledetekster (labels) som beskriver hva som skal fylles inn
 • Applikasjonen må være tilgjengelig både på bokmål, nynorsk og engelsk.
  I en første versjon er det tilstrekkelig at kun ett av disse språkene støttes
 • Det er viktig at applikasjonens visningsnavn klinger godt og er beskrivende for tjenesten

Infoside

Noen i kommunen har opprettet en skisse av informasjonssiden.

Følgende er ønskelig at reflekteres i applikasjonen:

 • plassering av bilder
 • tekststørrelser
 • formatering av tekst

Skisse på informasjonsside

Skisse på informasjonsside (.docx)

“Sogndal kommunevåpen”

Et bilde av Sogndals kommunevåpen som kan benyttes i applikasjonen

Alternativ arbeidsflyt (sporvalg)

En bruker som ikke oppfyller kravene for skjemaet skal stoppes så tidlig som mulig i arbeidsflyten.

På infosiden er det ønskelig at brukeren skal oppgi om skjemaet gjelder dem eller ikke.

Hvordan dette gjøres er fritt fram, og feltet Innflytter.KanBrukeSkjema i datamodellen er mulig å benytte til dette formålet.

Basert på svaret skal brukeren sendes videre til Spor 1 eller Spor 2.

Spor 1

 • Brukeren har ikke svart bekreftende på at skjemaet gjelder deres situasjon
 • Bruker skal sendes til en side med følgende tekst:
  Dette skjemaet er ikke for deg.
  Se en oversikt over andre tilbud i kommunen her.
  
 • Linje 2 i teksten skal være en hyperlenke som peker på https://www.sogndal.kommune.no/
 • Det skal ikke være mulig å navigere til andre skjemasider etter denne.

Spor 2

 • Brukeren har svart bekreftende på at skjemaet gjelder deres situasjon
 • Brukeren sendes videre til datainnsamlingssidene.

Preutfylling av personopplysninger

 • Følgende verdier skal preutfylles for brukeren:
  • Fornavn: Innflytter.Fornavn
  • Mellomnavn: Innflytter.Mellomnavn
  • Etternavn: Innflytter.Etternavn
  • E-post: Innflytter.Kontaktinformasjon.Epost
  • Telefonnummer: Innflytter.Kontaktinformasjon.Telefonnummer
  • Alder: Innflytter.Alder
 • Det skal ikke være mulig å endre preutfylt navn og alder
 • Det skal være mulig å endre preutfylt e-post og telefonnummer

Differensiert datagrunnlag for offentlig og privat sektor

Vi ønsker at brukeren skal ha et ulikt sett med svaralternativer for bransje-valget basert på hvilken sektor de har krysset av for.

Skreddersydd tilbud for IT-kompetanse

Vi ønsker at dersom brukeren velger IKT (data/it) under bransje at det vises en tekst med en lenke til en av våre stillingsutlysninger.

 • Under bransje-valget skal følgende tekst presenteres
  Vi ser at du besitter kompetanse vi trenger i kommunen.
  Se en oversikt over våre ledige stillinger her.
  
 • Linje 2 i teksten skal være en hyperlenke som peker på https://sogndal.easycruit.com/index.html

Tekst og lenke skal kun vises om man har valgt IKT (data/it) i alle andre tilfeller skal dette være skjult.

Bekreftelse før innsending

Vi ønsker at brukeren før innsending presenteres med hva dataen skal benyttes til og samtykker (indirekte) til dette ved å sende inn skjemaet.

Mulige operasjoner

På dette punktet i arbeidsflyten skal brukeren kunne:

 1. Se over dataen som er utfylt
 2. Avslutte arbeidsflyten uten å sende inn skjemaet
 3. Avslutte arbeidsflyten og sende inn skjemaet

Autorisasjon

 • Det skal være samme rollekrav for å fylle ut og bekrefte en instans.

Validering

 • Det skal kun være mulig for brukeren som eier instansen å sende inn skjemaet, selv om andre måtte inneha de nødendigve rollene.

Tekster

Vi ønsker at brukeren skal presenteres med følgende tekst før innsending

Du er nå klar for å sende inn melding om tilflytting til Sogndal kommune.

Ved å sende inn dette skjemaet samtykker du til at dataen du har fylt ut kan lagres og benyttes
til å tilpasse kommunens tilbud til deg de neste 18 månedene.

Før du sender inn vil vi anbefale å se over svarene dine. Du kan ikke endre svarene etter at du har sendt inn.

Innhenting av tidligere bosteder

For å kunne skreddersy et best mulig tilbud til nye innflyttere ønsker vi oss en oversikt over tidligere bosteder til innflytteren.

På datasiden ønsker vi at det legges opp til at brukeren kan fylle inn tidligere bosteder. Tidligere bosteder skal inneholde følgende felter:

 • Gateadresse
 • Postnummer
 • Poststed

Det skal være mulig å legge inn opptill 10 tidligere bosteder.

Validering tidligere bosteder

Grunnet en personlig vendetta blant en av Sogndal-kommunes ansatte ønsker vi at om innflytter fyller inn postnummer 4619 som en av tidligere bosteder IKKE skal få lov til å flytte inn i Sogndal.

Her ønsker vi at det skal dukke opp en feilmelding på det aktuelle feltet med følgende tekst:

Du er ikke velkommen til vår kommune. Beklager!

Dataprossessering av ugyldig gateadresse

En av kommunens databehandlere har sett seg lei av å manuelt rette opp i en gateadresse som ofte blir skrevet feil av innflyttere. Vi ønsker derfor å programatisk fikse opp i dette under utfyllingen av appen.

Om sluttbruker fyller inn Sesame Street 1 i feltet Innflytter.Adresse.Gateadresse skal dette automatisk rettes til Sesamsgate 1. I alle andre tilfeller skal feltet forbli urørt.