Modul 2

Legge til flere sider, sporvalg og forhåndsutfylling

I denne modulen skal du videreutvikle applikasjonen du laget i modul 1 for å oppfylle flere av kravene fra Sogndal kommune.

Temaer som dekkes i denne modulen:

 • Flere sider
 • Bildekomponent
 • Sporvalg
 • Forhåndsutfylling

Oppgaver

For skjemaer der det samles inn eller gis mye informasjon vil det forbedre brukeropplevelsen dersom man deler applikasjonen opp i flere sider.

La oss se nærmere på hvordan man kan opprette en ny side i applikasjonen som vises før brukeren kommer til første datainnsamlingsside som ble laget i modul 1.

For å redigere ulike skjemasider i Altinn Studio må du:

 1. Logge inn i Altinn Studio
 2. Finne applikasjonen din på dashboardet og trykke Rediger app
 3. Navigere til Lage-fanen
 4. Til høyre finner du området for administrasjon av skjemasider.

Opprettelse og administrasjon av flere sider kan enkelt gjøres i Altinn Studio, men dersom du ønsker å gjøre det manuelt kan dokumentasjonen her være til hjelp.

Da er det eneste som gjenstår å sette seg inn i kommunens krav til infosiden og komme i gang med utviklingen. Lykke til!

Krav fra kommunen

I og med at det skal samles inn en god del data i denne tjenesten, er det viktig for Sogndal kommune at det tydelig kommuniseres hvem skjemaet er ment for og hva som vil gjøres med dataen som samles inn. Noen i kommunen har opprettet en skisse av informasjonssiden.

Følgende er ønskelig at reflekteres i applikasjonen:

 • plassering av bilder
 • tekststørrelser
 • formatering av tekst

Skisse på informasjonsside

“Sogndal kommunevåpen”

Et bilde av Sogndals kommunevåpen som kan benyttes i applikasjonen

Nyttig dokumentasjon

Forståelsessjekk

 • Hvilken fil i applikasjonsrepoet er det som må justeres på dersom du manuelt ønsker å endre siderekkefølgen på eksisterende sider?
 • Hvis du ønsker å gi en side et annet navn, men ikke har Altinn Studio tilgjengelig, hvilke filer må oppdateres med det nye filnavnet?
 • Hvordan oppnår du at teksten bryter dersom tekststrengen ikke er lang nok til å naturlig brytes?

I mange tilfeller er det ikke aktuelt å svare på alle spørsmål i et skjema, kanskje fordi svaret sier seg selv, eller fordi det ikke er relevant basert på noe man har svart tidligere i skjemaet. Da kan sporvalg være en god løsning.

Ved hjelp av sporvalg kan man styre hvilke siden av en applikasjon som er synlige for brukeren.

I denne oppgaven skal du sette opp sporvalg i applikasjonen basert på kravene fra Sogndal kommune.

Krav fra kommunen

En bruker som ikke oppfyller kravene for skjemaet skal stoppes så tidlig som mulig i arbeidsflyten.

På infosiden er det ønskelig at brukeren skal oppgi om skjemaet gjelder dem eller ikke.

Hvordan dette gjøres er fritt fram, og feltet Innflytter.KanBrukeSkjema i datamodellen er mulig å benytte til dette formålet.

Basert på svaret skal brukeren sendes videre til Spor 1 eller Spor 2.

Spor 1

 • Brukeren har ikke svart bekreftende på at skjemaet gjelder deres situasjon

 • Bruker skal sendes til en side med følgende tekst:

  Dette skjemaet er ikke for deg.
  Se en oversikt over andre tilbud i kommunen her.
  
 • Linje 2 i teksten skal være en hyperlenke som peker på https://www.sogndal.kommune.no/

 • Det skal ikke være mulig å navigere til andre skjemasider etter denne.

Spor 2

 • Brukeren har svart bekreftende på at skjemaet gjelder deres situasjon.

 • Brukeren sendes videre til datainnsamlingssidene.

Nyttig dokumentasjon

Forståelsessjekk

 • Hvis en bruker går tilbake og endrer svaret sitt på infosiden, får den da opp datainnsamlingssidene? Hvis ikke, hvilke endringer kan du gjøre for å støtte dette i din applikasjon?
 • Dersom man har sporvalg på et senere tidspunkt i en arbeidsflyt og en sluttbruker endrer et valg, hva skjer med skjemdataen man tidligere har fylt ut, dersom siden skjules for sluttbrukeren?

En av fordelene til Altinn er at man allerede har metadata om både personer og virksomheter tilgjengelig. Ved hjelp av forhåndsutfylling kan man hente ned data om brukerne og presentere den i utfylte felter, slik at de slipper å fylle dem ut selv. Typiske forhåndsutfyllingsverdier vil være navn, adresse, e-post osv.

Dersom dataen er tilgjengelig i en av Altinns forhåndsutfyllingskilder, kan dette konfigureres mot et felt i datamodellen og automatisk populeres når skjemaet opprettes. Dersom man har andre behov for forhåndsutfylling, kan dette løses med kode i applikasjonen.

I denne oppgaven flyttes fokus tilbake til den første datainnsamlingssiden, og målet er å forhåndsutfylle personopplysninger om sluttbrukeren for å spare brukeren for tid.

Krav fra kommunen

 • Følgende verdier skal forhåndsutfylles for brukeren:

  • Fornavn: Innflytter.Fornavn
  • Mellomnavn: Innflytter.Mellomnavn
  • Etternavn: Innflytter.Etternavn
  • E-post: Innflytter.Kontaktinformasjon.Epost
  • Telefonnummer: Innflytter.Kontaktinformasjon.Telefonnummer
  • Alder: Innflytter.Alder
 • Det skal ikke være mulig å endre forhåndsutfylt navn og alder

 • Det skal være mulig å endre forhåndsutfylt e-post og telefonnummer

Nyttig dokumentasjon

Kodehjelp: Beregning av alder fra personnummer

Denne funksjonen kan brukes til å beregne alder fra personnummeret. Det er viktig å legge til using System; øverst i filen for at den skal fungere.

private static int CalculateAge(string sosialSecNumber)
{
  int MAX_D_NUMBER = 71;
  int MIN_D_NUMBER = 41;
  int MAX_TEST_NUMBER = 92;
  int MIN_TEST_NUMBER = 81;
  int START_D_NUMBER = 40;
  int START_TEST_NUMBER = 80;
  string stringDay = sosialSecNumber.Substring(0, 2);
  string stringMonth = sosialSecNumber.Substring(2, 2);
  string stringYear = sosialSecNumber.Substring(4, 2);
  string stringIndivid = sosialSecNumber.Substring(6, 3);
  int day = int.Parse(stringDay);
  int month = int.Parse(stringMonth);
  int year = int.Parse(stringYear);
  int individ = int.Parse(stringIndivid);
  // Get day if D-number
  if (MAX_D_NUMBER >= day && MIN_D_NUMBER <= day)
  {
    day -= START_D_NUMBER;
  }
  // Get month if TestUser-number
  if (MAX_TEST_NUMBER >= month && MIN_TEST_NUMBER <= month)
  {
    month -= START_TEST_NUMBER;
  }
  // find century
  if (year > 54 && (individ >= 500 && individ < 750))
  {
    // 1855-1899
    year += 1800;
  }
  else if (year > 39 && (individ >= 900 && individ < 1000))
  {
    // 1940-1999
    year += 1900;
  }
  else if (year < 40 && (individ >= 500 && individ < 1000))
  {
    // 2000-2039
    year += 2000;
  }
  else
  {
    year += 1900;
  }
  // calculate age
  int age = DateTime.Now.Year - year;
  if (DateTime.Now.Month < month)
  {
    age -= 1;
  }
  else if (DateTime.Now.Month == month)
  {
    if (DateTime.Now.Day < day)
    {
      age -= 1;
    }
  }
  return age;
}

Forståelsessjekk

 • Er det mulig å endre en forhåndsutfylt verdi når den først er satt?
 • Hvordan kan man hindre at en forhåndsutfylt verdi endres av sluttbrukeren?
 • Ikke alle norske innbyggere har et fødselsnummer, noen får tildelt et D-nummer. Hvordan må koden din justeres for å ta hensyn til dette dersom alder skal baseres på et fødselsnummer eller D-nummer som sluttbruker selv taster inn?

Oppsummering

I denne modulen har du utvidet applikasjonen din med mer funksjonalitet i form av å legge til flere sider, sette opp sporvalg for å styre brukerflyten og sette opp forhåndsutfylling av skjemafelter både med tilgjengelige datakilder i Altinn og egendefinert kode.

Tjenesten skal kunne kjøres opp på din lokale maskin med lokal test og du skal kunne teste begge brukerflytene og bekrefte at riktige felter blir forhåndsutfylt.

Husk å pushe de lokale endringene dine, så de blir tilgjengelige i Altinn Studio når du er fornøyd

Løsningsforslag

Dersom du ikke har fått til alle stegene har vi et løsningsforslag som du kan hente inspirasjon fra.

Skjermbilde av infoside

Skjermbilde av infoside

Skjermbilde av forhåndsutfylt dataside

Skjermbilde av forhåndsutfylt dataside

Skjermbilde av alternativ arbeidsflyt: denne siden er ikke for deg

Skjermbilde av alternativ arbeidsflyt: denne siden er ikke for deg