Modul 3

Bygg og deploy applikasjon til testmiljø

Denne modulen krever at du er medlem av en organisasjon som har et etablert testmiljø for Altinn Apps. Dersom dette ikke er tilfellet, går du bare videre til neste modul.

I denne modulen skal du bygge og deploye applikasjonen til Altinns testmiljø (TT02) og verifisere at alt fungerer som forventet også der.

Temaer som dekkes i denne modulen:

  • Sette egendefinerte krav for ressursbruk
  • Bygg av applikasjon
  • Deploy av applikasjon

Oppgaver

Alle applikasjoner kommer med et standardoppsett for ressursbruk og skalering i applikasjonsclusteret. Det oppsettet er det mulig å overstyre dersom applikasjonen din skulle ha andre behov.

  • Man kan endre antall replikas (instanser av applikasjonen som kjører samtidig)
  • Man kan endre reglene for hvor tidlig eller sent applikasjonen skal skalere antall instanser ut ifra CPU eller minnebruk
  • Man kan endre hvor mye ressurser som skal dedikeres til applikasjonens instanser i clusteret

Ved å overstyre disse verdiene kan man for mindre applikasjoner spare kostnader, og for større applikasjoner sørge for at de har en optimal ytelse med alle nødvendige ressurser tilgjengelig.

For denne testapplikasjonen ønsker vi at du skal skalere ned resursbruken til det minimale.

Skalering: replicaCount: 1

Ressursbruk: Sett requests til cpu: 50m og memory: 128Mi

Alle endringer knyttet til skalering og ressursbruk gjøres i deployment/values.yaml-filen

Nyttig dokumentasjon

Når man refererer til å bygge en applikasjon i Altinn Studio, betyr dette å opprette en versjon av applikasjonens nåværende tilstand som kan deployes til ett eller flere miljø.

Opprett et nytt bygg for applikasjonen med versjonsnr 0.0.1 og legg til en beskrivende kommentar om hva versjonen inneholder.

Nyttig dokumentasjon

Ved å deploye en applikasjon til testmiljø vil man kunne teste alle integrasjoner. I tillegg benyttes TT02 ofte til å verifisere at en applikasjon oppfører seg som forventet før man deployer til produksjon.

For å kunne deploye en applikasjon til TT02, må organisasjonen som eier applikasjonen ha et apps-cluster i testmiljøet. I tillegg trenger utvikleren som skal deplopye applikasjonen rollen Deploy-TT02 for organisasjonen i Altinn Studio.

Deploy applikasjonen din til TT02.

Nyttig dokumentasjon

Forståelsessjekk

  • Er det mulig å ha to versjoner av en applikasjon i TT02 samtidig?
  • Hva skjer hvis man deployer samme versjon av applikasjonen til miljøet en gang til?
  • Vil applikasjonen være tilgjengelig umiddelbart etter deploy?
  • Er det mulig å fjerne en applikasjon fra miljøet hvis den først er blitt deployet?

På deploysiden finner du direktelenken til applikasjonen din. Den er på formatet {org}.apps.tt02.altinn.no/{org}/{app}.

Med mindre du er logget inn med en bruker fra før av, vil denne lenken ta deg til innloggingssiden til Altinn. Organisasjonen din bør ha tilgang på et sett med testbrukere, benytt en av disse for å logge inn.

For interne personer i Digdir: Benytt deg av en av testbruker som du finner i testdatasettet og logg inn.

Test de ulike sporvalgene og skjemasidene for å bekrefte at de oppfører seg som forventet.

Oppsummering

I denne boken har du bygget og deployet applikasjonen din til TT02, logget inn i Altinn med en testbruker, og testet applikasjonen din.

Løsningsforslag

Dersom du ikke har fått til alle stegene har vi et løsningsforslag som du kan hente inspirasjon fra.