Modul 7

Frittstående utvidelser av appen

MERK: Denne modulen er fortsatt under utvikling. Ta en titt innom på et senere tidspunkt så er den nok blitt enda bedre!

I denne modulen er det en samling med frittstående utvidelser av applikasjonen. De trenger ikke å løses i rekkefølge.

Temaer som dekkes i denne modulen:

 • Oppsummmeringsside
 • Stateless applikasjon
 • Variabler i tekst
 • Bruk av eksternt API
 • Konfigurasjon av Meldingsboks
 • Presentasjonstekster

Oppgaver

Krav fra kommunen

Sogndal kommune opplever at enkelte innsendinger inneholder feilopplysninger og skrivefeil som skaper unødig arbeid for saksbehandlere. For å unngå at personer sender inn feil informasjon ønsker kommunen at brukeren presenteres for en oppsummmeringsside som viser hvilk

Sogndal kommune ønsker at man benytter kategoriene Personalia om brukerens person-infomrasjon, og Arbeid om svarene gitt på brukerens arbeidshistorikk.

Nyttig dokumentasjon

Forståelsessjekk

 • Hvorfor burde oppsummeringssiden ignoreres fra PDF-genereringen?

Krav fra kommunen

Sogndal kommune har oppdaget at det er en del trafikk fra personer som ikke møter kriteriene i applikasjonen. For hver av disse brukerene blir det laget en instans lagret til databasen. Dette skaper unødige utgifter.

Sogndal kommune ønsker derfor at informasjonssiden vises som en “stateless”-del av applikasjonen, og at man derfra kan velge å starte en instans om man møter kriteriene.

Nyttig dokumentasjon

Forståelsessjekk

 • Hva lagres av data for stateless applikasjoner?

Krav fra kommunen

IT-kompetanse er svært ettertraktet. I Modul 4 satt vi opp et skreddersydd tilbud til de med IT-kompetanse.

Sogndal kommune har sett på tallene og ser at det genererer for lite trafikk til stillingsutlysningene. For å prøve å forbedre dette ønsker vi at tilbudet blir enda litt mer skreddersydd.

Vi ønsker at den originale teksten:

Vi ser at du besitter kompetanse vi trenger i kommunen.
Se en oversikt over våre ledige stillinger her.

Nå skal inneholde en personlig touch med brukerens navn. Teksten vi nå ønsker oss er:

Hei, {innsenders navn}! Vi ser at du besitter kompetanse vi trenger i kommunen.
Se en oversikt over våre ledige stillinger her.

Siste linje i teksten skal fortsatt være en lenke til stillingsutlysningene.

Nyttig dokumentasjon

Forståelsessjekk

 • Hva vises som en del av teksten om den aktuelle variabelen ikke har noen verdi i datamodellen?

I noen tilfeller vil man måtte ta i bruk eksterne API for å dekke alle behovene til en applikasjon. Dette kan være for å berrike nedtrekkslister eller å presentere data til brukeren basert på informasjon de har oppgitt.

I denne oppgaven skal du implementere en klient som integrerer seg mot Bring sine APIer for å berrike adressen som sluttbruker oppgir med et poststed basert på postnummer.

APIet som skal benyttes er et postnummer oppslag tilgjengeliggjort av Bring. Test det gjerne i nettleser med ulike postnummer.

GET
https://fraktguide.bring.no/fraktguide/api/postalCode.json?country=no&pnr={postnummer}

Krav fra kommunen

 • Adresseinformasjonen skal samles inn via standard-input komponenter og ikke Altinns adressekomponent
 • Poststed skal automatisk fylles ut for sluttbruker når postnummer er oppgitt
 • Poststed skal ikke være mulig å redigere
 • Antall kall til Bring sitt API skal begrenses til maksimalt én gang om dager per postnummer

Nyttig dokumentasjon

Konsumering av eksterne API

Forståelsessjekk

 • Med en memorycache hvor mange ganger vil man maksimalt gjøre et API-kall i løpet av et døgn dersom applikasjonen kjører med tre replikas

Krav fra kommunen

Nyttig dokumentasjon

Forståelsessjekk

Krav fra kommunen

Nyttig dokumentasjon

Forståelsessjekk

Krav fra kommunen

Nyttig dokumentasjon

Forståelsessjekk