Modul 7

Frittstående utvidelser av appen

MERK: Denne modulen er fortsatt under utvikling. Ta en titt innom på et senere tidspunkt så er den nok blitt enda bedre!

I denne modulen er det en samling med frittstående utvidelser av applikasjonen. De trenger ikke å løses i gitt rekkefølge.

Temaer som dekkes i denne modulen:

 • Oppsummmeringsside
 • Stateless applikasjon
 • Variabler i tekst
 • Bruk av eksternt API
 • Konfigurasjon av meldingsboks
 • Presentasjonstekster

Oppgaver

Krav fra kommunen

Sogndal kommune opplever at enkelte innsendinger inneholder feilopplysninger og skrivefeil som skaper unødig arbeid for saksbehandlere. For å unngå at personer sender inn feil informasjon, ønsker kommunen at brukeren presenteres for en oppsummmeringsside med informasjonen som vedkommende har oppgitt.

Sogndal kommune ønsker at man benytter kategoriene Personalia om brukerens personinformasjon, og Arbeid om svarene gitt på brukerens arbeidshistorikk.

Nyttig dokumentasjon

Forståelsessjekk

 • Hvorfor burde oppsummeringssiden ignoreres fra PDF-genereringen?

Krav fra kommunen

Sogndal kommune har oppdaget at det er en del trafikk fra personer som ikke møter kriteriene i applikasjonen. For hver av disse brukerne blir det lagret en instans i databasen. Dette skaper unødige utgifter.

Sogndal kommune ønsker derfor at informasjonssiden vises som en “stateless”-del av applikasjonen, og at man derfra kan velge å starte en instans om man møter kriteriene.

Nyttig dokumentasjon

Forståelsessjekk

 • Hva lagres av data for stateless applikasjoner?

Krav fra kommunen

IT-kompetanse er svært ettertraktet. I Modul 4 satt vi opp et skreddersydd tilbud til de med IT-kompetanse.

Sogndal kommune har sett på tallene og ser at det genererer for lite trafikk til stillingsutlysningene. For å prøve å forbedre dette ønsker vi at tilbudet blir enda litt mer skreddersydd.

Vi ønsker at den originale teksten;

Vi ser at du besitter kompetanse vi trenger i kommunen.
Se en oversikt over våre ledige stillinger her.

nå skal bli mer personlig med brukerens navn. Teksten vi nå ønsker oss er:

Hei, {innsenders navn}! Vi ser at du besitter kompetanse vi trenger i kommunen.
Se en oversikt over våre ledige stillinger her.

Siste linje i teksten skal fortsatt være en lenke til stillingsutlysningene.

Nyttig dokumentasjon

Forståelsessjekk

 • Hva vises som en del av teksten om den aktuelle variabelen ikke har noen verdi i datamodellen?

I noen tilfeller vil man måtte ta i bruk eksterne APIer for å dekke alle behovene til en applikasjon. Dette kan være for å berike nedtrekkslister eller å presentere data til brukeren basert på oppgitt informasjon.

I denne oppgaven skal du implementere en klient som integrerer seg mot Bring sine APIer for å berike adressen som sluttbruker oppgir med et poststed basert på postnummer.

APIet som skal benyttes er et postnummeroppslag tilgjengeliggjort av Bring. Test det gjerne i en nettleser med ulike postnumre.

GET
https://fraktguide.bring.no/fraktguide/api/postalCode.json?country=no&pnr={postnummer}

Krav fra kommunen

 • Adresseinformasjonen skal samles inn via standard inndatakomponenter og ikke Altinns adressekomponent
 • Poststed skal automatisk fylles ut for sluttbruker når postnummer er oppgitt
 • Poststed skal det ikke være mulig å redigere
 • Antall kall til Bring sitt API skal begrenses til maksimalt én gang om dagen per postnummer

Nyttig dokumentasjon

Konsumering av eksterne API

Forståelsessjekk

 • Med en memorycache, hvor mange ganger vil man maksimalt gjøre et API-kall i løpet av et døgn dersom applikasjonen kjører med tre replikas?

Krav fra kommunen

Nyttig dokumentasjon

Forståelsessjekk

Krav fra kommunen

Nyttig dokumentasjon

Forståelsessjekk

Krav fra kommunen

Nyttig dokumentasjon

Forståelsessjekk