UI-komponenter

De ulike komponentene er laget for at de skal passe sammen i en større helhet. Det er derfor viktig å følge retningslinjene for hvordan disse brukes for å oppnå et konsistent og gjenkjennbart uttrykk. UI-komponenter som foreløpig inngår i Altinns bibliotek finner du her.

Har du behov for en ny komponent?

Vi ønsker at alle er med på å videreutvikle biblioteket av komponenter med både design og kode. I praksis vil dette si at Altinn ønsker å ta imot forslag til nye komponenter etter hvert som tjenesteeierne ser behovet for det.

Sjekk gjerne nedenunder at ikke komponenten du trenger allerede eksisterer.

 • Tittel og avsnitt

  Det bør som hovedregel alltid være en header (H2) og et avsnitt i starten på en skjamaside for å oppsummere brukerens oppgave.

 • Knapp og lenke

  Hovedknapp (blå) brukes for å sende brukeren til neste steg.

 • Input

  Inputfelt brukes når brukeren skal føre inn tekst eller tall.

 • Dato

  Datovelger benyttes i forbindelse med planlegging eller for datoer i nærliggende tid. For datoer lengre tilbake i tid brukes datofelt.

 • Avkrysningsboks

  Avkrysningsbokser brukes i tilfeller der brukeren kan huke av ett eller flere alternativer fra en liste.

 • Radioknapp

  Radioknapper brukes i tilfeller der brukeren skal velge et alternativ blant flere. Det samme gjelder nedtrekksliste, så vær bevisst på når du bruker hvilken.

 • Nedtrekksliste

  Nedtrekksliste brukes i tilfeller der brukeren skal velge et alternativ blant flere. Det samme gjelder radioknapper, så vær bevisst på når du bruker hvilken.

 • Hjelpetekst

  Hjelpetekster er små tekstsnutter som kan benyttes for å gi brukeren ekstra veiledning i utfylling av skjemafelter.

 • Feilmeldinger

  Feilmeldinger forklarer brukeren hva som gikk galt og hvordan det kan rettes opp i.

 • Filopplasting

  Filopplasting tillater brukere å laste opp en eller flere filer.

 • Bilde

  Bruk bilder og illustrasjoner for å fremheve poenger eller illustrere konsepter som er vanskelig å beskrive med tekst