Knapp og lenke

Hovedknapp (blå) brukes for å sende brukeren til neste steg.

Retningslinjer:

  • Det skal kun være en hovedknapp per side. Sekundærvalg kan legges til som knapper stylet som lenker.
  • Teksten på knappen skal være tydelig. Som regel fungerer “Neste” bra, men knappen kan også formuleres som svar på et spørsmål (se eksempel under).
  • På siste steg i skjemaet (innsending) skal hovedknappen være grønn.

Eksempel på bruk: