Avkrysningsboks

Avkrysningsbokser brukes i tilfeller der brukeren kan huke av ett eller flere alternativer fra en liste.

Dersom brukeren kun kan velge et av alternativene, bruk radioknapper i stedet.

Retningslinjer:

  • Avkrysningsboksene skal stå foran tilhørende tekst, og skal aldri stå alene.
  • Deaktiverte avkrysningsbokser bør unngås. Dersom et valg ikke er tilgjengelig bør det heller fjernes og forklares i tekst hvorfor det mangler.

Eksempel på bruk: