Dato

Datovelger benyttes i forbindelse med planlegging eller for datoer i nærliggende tid. For datoer lengre tilbake i tid brukes datofelt.

På denne siden:

Datovelger

I forbindelse med planlegging, eller for datoer i nærliggende tid kan du bruke datovelgeren.

Retningslinjer:

  • Dersom du skal hente inn en fødselsdato eller andre datoer lengre tilbake i tid, er ikke datovelgeren et anbefalt alternativ, se studier fra gov.uk
  • I disse tilfellene kan du heller bruke datofeltet.
  • Legg til korrekt validering og gi brukeren informasjon om hva som er gyldige datoer å velge. Skal brukeren kunne velge datoer tilbake i tid? Innenfor en gitt periode?

Eksempel på bruk:


Datofelt

For datoer lengre tilbake i tid, eller datoer brukeren kjenner godt, bør datofelt benyttes. Tre tekstfelt er i disse tilfellene den enkleste måten for brukeren å fylle ut datoen. Dersom det er noe som skal planlegges eller tilfeller der en spesifikk dag er viktig, bruk datovelgeren i stedet.

⚠️ Denne komponenten er ikke tilgjengelig i Altinn Studio enda.

Retningslinjer:

  • Bruk alltid label på hver av de tre boksene (dag, måned, år), og ledetekst (legend) for hele input-gruppen.
  • Om datagrunnlaget finnes, kan en spesifikk dato være foreslått i feltet. Ellers kan eksempelinnholdet være dagen i dag.

Eksempel på bruk: