Feilmeldinger

Feilmeldinger forklarer brukeren hva som gikk galt og hvordan det kan rettes opp i.

Vær kort og tydelig i formuleringen av feilmeldingene og sørg for at brukeren vet hva som må gjøres for å komme videre. Å skrive “Feltet er ikke fyllt ut korrekt” gir ikke brukeren en forklaring på hva som er feil.

Eksempel på forklarende feilmeldinger:

  • “Postnummer må ha 4 siffer”
  • “Du må velge minst ett leveringsalternativ”
  • “For å sende inn skjemaet må du bekrefte at navnet er korrekt ved å huke av i avkrysningsboksen”

Les mer om å formidle feil i skjema på UU-tilsynets nettsider.

Retningslinjer:

  • Feilmeldingstekst bør gjenta nøkkelord fra label
  • Kravene for å fylle ut skjemaet riktig skal tydelig fremgå av skjemaet uten at brukeren trenger å få noen feilmeldinger fra valideringen for å forstå dette.
  • Dersom skjemaet har feil når brukeren forsøker å gå videre, skal feilmeldingsboksen i toppen vise alle feilene og lenke til de feltene feilen gjelder. Feilene skal forsvinne etterhvert som de blir utbedret. ⚠️ NB: Denne funksjonaliteten er ikke tilgjengelig i Altinn Studio enda.

Eksempel på bruk: