Filopplasting

Filopplasting tillater brukere å laste opp en eller flere filer.

Du bør ikke be brukeren laste opp vedlegg med mindre det faktisk har en avgjørende betydning for tjenesten. Sjekk først om informasjonen kan hentes inn på annet vis, kanskje gjennom API?

Retningslinjer:

  • Vær så fleksibel som mulig i forhold til hvilke filtyper som kan lastes opp. Ikke alle har kompetanse til å endre filtypeformat eller komprimere filer.
  • Dersom det er feil i opplastingen, vær så spesifikk som mulig i feilmeldingen. Å si at “formatet ikke er godkjent” holder ikke, det må spesifiseres nøyaktig hva som kreves.
  • Har du behov for at brukeren laster opp vedlegg av ulike typer/kategorier, anbefaler vi å bruke flere steg med en filopplaster i hvert steg. Spesifiser i innledningen på hver side hva som skal legges ved, slik at brukeren ikke blir i tvil.

Eksempel på bruk: