Hjelpetekst

Hjelpetekster er små tekstsnutter som kan benyttes for å gi brukeren ekstra veiledning i utfylling av skjemafelter.

Man kan også benytte feltet til å forklare et regelverk, fremmede begreper, eller utdype hvorfor man ber om informasjonen.

Retningslinjer:

  • Hjelpetekst plasseres i sammenheng med en label eller tittel som skal utdypes.
  • Dersom innholdet er avgjørende informasjon for at brukeren skal kunne fylle ut skjemaet riktig, bør det heller plasseres i en infotekst i grensesnittet (under labelen).

Eksempel på bruk: