Radioknapp

Radioknapper brukes i tilfeller der brukeren skal velge et alternativ blant flere. Det samme gjelder nedtrekksliste, så vær bevisst på når du bruker hvilken.

Radioknapper velges når:

  • Du ikke har for mange valgalternativer (Maks 7)
  • Det ikke er et tydelig anbefalt valg
  • Når brukeren enkelt skal kunne sammenligne alternativene
  • Du ønsker at brukeren skal lese alle alternativene
  • Valgalternativene er ukjent for brukeren

Retningslinjer:

  • Radioknapper skal stå foran tilhørende tekst, og skal aldri stå alene.
  • Deaktiverte radioknapper bør unngås. Dersom et valg ikke er tilgjengelig bør det heller fjernes og forklares i tekst hvorfor det mangler.

Eksempel på bruk: