Nedtrekksliste

Nedtrekksliste brukes i tilfeller der brukeren skal velge et alternativ blant flere. Det samme gjelder radioknapper, så vær bevisst på når du bruker hvilken.

Nedtrekksliste velges når:

  • Du har mange alternativer (mer enn 5)
  • Du har et anbefalt valg som vises som forhåndsvalgt
  • Det ikke er så viktig for brukeren å kunne sammlenligne alternativene
  • Du ønsker ikke at brukeren skal trenge å lese alle alternativene
  • Valgalternativene er kjent for brukeren

Eksempel på bruk: