Tittel og avsnitt

Det bør som hovedregel alltid være en header (H2) og et avsnitt i starten på en skjamaside for å oppsummere brukerens oppgave.

Retningslinjer:

  • Tekstlengde på avsnitt strekkes ikke ut 100% i modalboksen, ettersom lange linjer tekst forstyrrer flyten i lesingen.
  • Avsnitt er derfor begrenset til maks 696px i bredden, selv om modalen fyller ut 1056px.
  • Teksten skal alltid være venstrestilt.
  • Ha riktig rekkefølge på overskriftsnivåene. Ikke hopp over nivåer, men gå nedover et nivå om gangen. For eksempel er H2 - H2 og H2 - H3 lov, men H1 - H3 er ikke lov.

Eksempel på bruk: