Konsistens på tvers av tjenester

For å være lett å bruke og unngå forvirring, bør samme interaksjonsmønstre følges på tvers av tjenester.

Når brukere møter en ny tjeneste, har de med seg forventninger fra tidligere opplevelser. Når disse forventningene møtes, kreves det mindre av brukeren for å samhandle med komponentene, og det bygges selvtillit. Ved å ikke trenge å lære nye interaksjoner, vil brukerens fokus i større grad være på innholdet.

Vi anbefaler ikke å endre CSS for individuelle tjenester som bruker Altinn-designet. Dersom vi åpner opp for designendringer og fargeendringer, vil dette skade konsistensen mellom tjenestene. Konsekvent design mellom tjenesteeiere er noe vi bør strekke oss mot. For å få det til kreves et godt samarbeid mellom fagmiljøet i Altinn og hos de ulike tjenesteeierene. Vi ønsker oss en god felles løsning som kan brukes og forbedres av alle, fremfor mange forskjellige løsninger gjennom ulike CSS-endringer. Dette vil også gjøre det lettere å kontrollere tilgjengeligheten på tvers av apper på plattformen vår. Velger du likevel å gå bort fra designet, er du selv ansvarlig for å følge alle WCAG-krav.

Har du behov for en ny komponent?

Vi ønsker at alle er med på å videreutvikle biblioteket av komponenter med både design og kode. I praksis vil dette si at Altinn ønsker å ta imot forslag til nye komponenter etter hvert som tjenesteeierne ser behovet for det.