Inngang til skjema

For å gjøre opplevelsen til brukeren best mulig bør du tenke over hvordan du lenker til Altinn-appen fra din etat.

Brukertester har vist at når brukerne starter på etaten/kommunens sider for å fylle ut et skjema og så blir sendt videre til Altinn, får de ofte opplevelsen av at «plutselig var jeg i altinn». Innganger til skjema bør derfor presenteres slik at det er tydelig at man går til Altinn, men samtidig slipper å gå innom unødvendige mellomledd. “Start innsending” bør lenke direkte til skjemaet. Opplevelsen til bruker vil da også i større grad bli at man får løst oppgaven i konteksten man er i, men at Altinn er brukt som løsning for innsending og historikk.

Forslag til hvordan man kan presentere et skjema fra en Etat/kommunes nettside

Inngang til et skjema i Altinn bør presenteres tydelig

Integrerte komponenter

I tett samarbeid med sentrale tjenesteeiere planlegger vi på sikt å kunne tilby komponenter som kan benyttes på etatens nettsider, slik at brukerne kan løse oppgaven i den konteksten de er i.

Altinns brukere ønsker både løsning der de er og en samlet oversikt. Og de bør få begge deler. Men behovene dekkes best på litt forskjellige måter.