Innsiktsfase

Først av alt bør du samle prosjektgruppen og starte med å definere problemet. Hva er det dere skal løse og hvem skal det løses for?

Tenk gjennom

  • Hva er dagens utfordring? Start med å definere problemet. Hva er det dere skal løse? Med et klart avgrenset problem er det lettere å lage en klar løsning. Her kan det være en idé å samle prosjektgruppen, komme vekk fra møtebordet og bruke post-its på veggene.
  • Hvem er brukerne og hvilke behov har de? Vi anbefaler at dere starter med å definere målgruppe og brukerbehov så tidlig som mulig i prosjektet. Lag en oversikt over hvem brukerne er. I de fleste tilfellene skal man lage løsninger som fungerer for flere brukergrupper. Er det innbyggere eller aktører i næringslivet? Hvilken bakgrunn har de? Er de digitale eller ikke så vant til å bruke digitale tjenester? I denne fasen gjøres det typisk innledende innsiktsarbeid i form av intervjuer, observasjoner eller fokusgruppe.
  • Kontaktpunkter for brukeren Sett opp en oversikt/brukerreise over brukerens kontaktpunkt. Eksempel på hvordan en fragmentert brukerreise kan fortone seg: Kontaktpunkter Skal Altinn være skjult for sluttbruker eller er det Altinns grensesnitt som skal benyttes? Stemmer dette med hvordan brukeren forventer å få løst sin oppgave? Er det mulig å tilby brukerne den relevante delen av altinn i den konteksten de er i, i stedet for å sende dem frem og tilbake?
  • Hva er databehovet? Behovet for en digital løsning starter gjerne med at det er behov for å samle inn data. Start med å undersøke om andre har dataene du trenger og om disse er tilgjengelige for gjenbruk. Det kan du sjekke i Felles datakatalog. Hvis ikke - hvordan kan du spørre på en måte som krever minst mulig av brukerne? Noen ganger kan det være en idé å prøve noe annet enn opplagte løsninger hvor man spør i form av et skjema.

Når du har kommet deg gjennom innsiktsfasen og definert brukerbehov, anbefaler vi at du setter sammen en prototype som kan brukertestes på relevante brukere. Dersom du skal lage et skjema, kan du bruke vårt prototype-Kit for Figma.