Prototype

Ved hjelp av Altinns Prototype-kit kan du lage en klikkbar prototype for å definere flyt og innhold i din tjeneste.

Prototyping in Figma

Prototyping in Figma

Altinn Prototype-kit er en samling av sidemaler og komponenter du kan bruke til å lage en prototype i Figma av Altinn-skjemaet ditt.

Med Altinns Prototype-Kit for Figma kan du:

  • Se hvordan Altinn-skjemaer ser ut og oppleves for brukeren
  • Gjør deg kjent med designelementer i Altinn 3
  • Definere flyt og innhold for ditt eget skjema
  • Lage klikkbare skisser som kan brukertestes
  • Bruke prototypen som en spesifikasjon/referanse når appen utvikles

Kom i gang med Figma

Det er en fordel hvis du har en designer i prosjektet som har brukt Figma eller liknende verktøy tidligere. Dersom du ikke har tilgang på en slik ressurs anbefaler vi å gå gjennom en introduksjon til Figma først.

  1. Opprett en bruker på https://www.figma.com/. Figma kan installeres lokalt eller brukes i din nettleser.
  2. Åpne Altinn prototype-kit og følg stegene som er beskrevet i introduksjonen på første side i filen:

Når designeren/fagpersonen har designet ferdig skjemaet, og det er brukertestet, kan det videre brukes som spesifikasjon til det utviklerne skal lage i Altinn Studio.

NB: Skal du lage tjenester i egen løsning, der Altinn er usynlig for brukeren, bør du heller bruke etatens eget designsystem for å prototype tjenesten.