Brukertest

Det er alltid lurt å brukerteste i flere faser av prosjektet. Gjennom brukertester måler du om det du lager treffer brukernes behov. Det er en god investering å gjøre dette tidlig i prosjektet, slik at du ikke bruker penger på å utvikle en løsning som ikke løser utfordringene.

På denne siden:

Å brukerteste trenger ikke være veldig avansert, hverken med tanke på oppsett eller antall testpersoner. En tommelfingerregel er at hvis du har testet på fem personer har du funnet 80 % av brukervennlighetsfeilene (Jacob Nielsen).

Etter en brukertest vil det være ting å justere på. Det kan være større ting som navigasjon og flyt, men også små justeringer som språk eller mindre endringer i interaksjonsdesignet. Hvis det er behov for å gjøre større endringer kan det være lurt å ta en ny brukertest for å sjekke om justeringene har ønsket effekt.

Et tegn på om du har lykkes å lage en løsning som treffer brukernes behov er hvis de fleste brukerne i brukertesten klarer å gjennomføre det de skal ha gjort på nettstedet eller løsningen din uten hjelp, og innenfor en fornuftig tidsramme.

Brukertesting i Figma

Har du satt opp en prototype i Figma ved hjelp av vårt Prototype-Kit? Flott! Da kan du benytte denne til brukertesting!

Dersom du har lagt til flere steg i ditt skjema, må du huske å lenke mellom disse stegene. Dette gjør du ved å velge “Prototype” oppe til høyre i Figma. Marker en ramme eller en knapp og legg merke til den lille hvite dotten som vises til høyre på det du markerte. Denne dotten kan du ta tak i og dra til rammen du ønsker å gå til.

Det finnes en flyt for hvert startalternativ, samt en flyt for mobilskissene. Trykk på Play-knappen på prototypen du vil starte. Etter at den er startet kan du bytte mellom de ulike flytene i venstremargen.

Brukertesting i Figma

Brukertesting i Figma

For å dele filen med testerne velger du “Share” oppe til høyre i vinduet. Du kan enten velge at filen skal være åpen for alle som har lenken, eller at kun inviterte (via epost) skal få tilgang.

Gode råd for brukertesting

  1. Test tidlig med reelle brukere Brukervennligheten kan kun måles om den blir testet på målgruppen til løsningen. Å teste tidlig gjør det billigere å fikse eventuelle problemer som avdekkes.
  2. Ufarliggjøre testen Forklar testdeltageren at hensikten ikke er å teste hvor flinke de er, men at hovedfokuset er på å avdekke eventuelle feil med tjenesten, slik at den kan bli enda bedre.
  3. Be testpersonen om å tenke høyt. For noen vil det å «tenke høyt» komme av seg selv, mens andre trenger et par påminnelser innimellom. Ikke still ledende spørsmål, men vis at du ønsker å høre testpersonens tanker og tilbakemeldinger.
  4. Vær lyttende Husk å gi testpersonen rom for tenkepauser og ha først og fremst en lyttende posisjon. Avsett god tid, så du unngår stressende stemning.
  5. Minn deg selv på formålet med testen Tilbakemeldinger fra testdeltager kan fort oppfattes som kritikk mot eget arbeid, minn deg selv på at du ønsker jo tross alt at tjenesten skal bli så bra som mulig.

Uforme testoppgaver

Bruk god tid på å formulere oppgavene til brukertesten, og gjør gjerne en pilottest i forkant for å avdekke feil med selve testen.

  • Sett et klart mål for hva deltakeren skal prøve å oppnå.
  • Velg oppgaver som er relevante og troverdige
  • Ikke gi bort svaret eller gi for mange hint

Hos gov.uk finner du flere gode råd for å gjennomføre testen på best mulig måte.

Etter testen

Når du har vært gjennom et par brukertester har du sannsynligvis funnet ting du bør forbedre i utformingen av skjemaet eller formuleringen av innholdet. Vurder å kjøre en ekstra runde brukertesting etter du har gjort endringene.

Nå er du snart klar for utvikling! Husk også å se våre retningslinjer for design og innhold i skjemaene.