API

Appene som man utvikler i Altinn Studio kan både eksponere standard og custom APIer samt benytte seg av APIer. Slik gjør du det.

  • Eksponere APIer fra en app

    Man kan legge til flere API enn det som er definert som standard API for applikasjoner utviklet i Altinn Studio.

  • Instans

    Hvordan gjøre endringer på applikasjonsinstanser

  • Konsumere APIer i en app

    En applikasjon kan konsumere åpne og lukkede API som er tilgjengelig via Internett.