Eksponere APIer fra en app

Man kan legge til flere API enn det som er definert som standard API for applikasjoner utviklet i Altinn Studio.

Applikasjonene som utvikles i Altinn Studio baserer seg i dag på ASP.NET Core for back-end. Dette gir høy fleksibiltet til å endre og modifisere applikasjonene.

Legge til API kontroller

For å kunne eksponere et nytt API i applikasjonen må det legges til en eller flere API kontrollere.

Nedenfor vises et eksempel fra en API controller som er lagt til i en gitt app. Her settes det opp hvilken path API skal lytte på og logikken.

using System;
using System.Threading.Tasks;
using Microsoft.AspNetCore.Mvc;

namespace Altinn.App.Api.Controllers
{
  [ApiController]
  [Route("{org}/{app}/CustomApi")]
  public class CustomApiController : ControllerBase
  {
    [HttpGet("TimeInfo")]
    public async Task<ActionResult> Get()
    {
      return Ok(DateTime.Now);
    }
  }
}
Test av API i nettleser

API respons

Koden kan ses i dette repositoriet.

I dokumentasjonen til ASP.NET kan du lese flere detaljer om mulighetene for å eksponere API.