Instans

Hvordan gjøre endringer på applikasjonsinstanser

På denne siden:

Denne siden er foreløpig ikke fullstendig, mer informasjon vil komme på et senere tidspunkt.

En instansiert applikasjon vil ha et tilhørende instans-objekt. Dette objektet inneholder metadata om den spesifikke instansen. Om du ønsker å lære mer om instans og api’et rundt så kan du lese teknisk dokumentasjon om dette under API.

Substatus

Som app-eier kan man sette en substatus på instansen, dette for å kunne gi sluttbruker ytterligere informasjon om hvilken tilstand instansen befinner seg i. Substatus vil vises frem både i meldingsboksen i Altinn og på kvitteringssiden.

Substatusen er et objekt som kan settes på instansobjektet. Hvordan dette gjøres står beskrevet under API. Substatus er et enkelt objekt som inneholder label og description. Disse feltene kan enten inneholde ren tekst, eller en tekstnøkkel som referer til applikasjonstekstene. Verdt å merke seg at vi ikke støtter variabler i tekst for disse tekstene. I meldingsboksen er det satt en begrensning på 25 tegn på label, og inneholder label mer enn 25 tegn vil bare de 22 første tegnene bli brukt og “…” lagt til på slutten.

Eksempel på et substatus-objekt:

{
  "label": "some.label",
  "description": "Beskrivelse i klarteskst"
}

Under ser du du eksempler på hvordan substatus ser ut i meldingsboksen og i kvitteringen hvor substatusen er satt opp på følgende måte:

{
  "label": "Godkjent",
  "description": "Din søknad er godkjent av kongen."
}
Substatus i meldingsboks

Substatus i meldingsboks

Substatus i kvitteringen

Substatus i kvitteringen

Automatisert sletting av utkast

Som applikasjonseier kan man i noen tilfeller ønske å slette sluttbrukerens utkast av en tjeneste dersom det har gått en viss tid siden instansiering. For å oppnå dette er det tre steg som må tas.

 1. Applikasjonen må konfigureres slik at tjenesteeier har lov til å slette instanser
 2. Identifiser hvilke instanser som ikke er fullført v.h.a. spørring mot storage
 3. Slette instans via endepunkt eksponert i applikasjonen

Steg 1: Konfigurasjon av applikasjon

Standarden for en applikasjon er at tjenesteeier ikke har lov til å slette instanser. For å få lov til dette må det legges til en ny regel i policy.xml den finnes i App/config/authorization. Regelen kan kopieres fra regelbiblioteket.

Steg 2: Identifiser hvilke instanser som ikke er fullført v.h.a. spørring mot storage

Storage eksponerer et sett med queryparametre som kan brukes når man skal hente ut et sett med instanser. i eksempelet nedenfor får man ut alle instanser som av en gitt applikasjon som er instansiert 30. september 2020 eller tidligere, og som enda står i utfyllingssteget.

Her kan man prøve seg litt fram for å finne de rette queryparameterene for akkurat deres tjeneste.

HTTP GET https://platform.altinn.no/storage/api/v1/instances?appId={org}/{app}&created=lte:2020-09-30&process.currentTask=Task_1

Steg 3: Slette instans via endepunkt eksponert i applikasjone

Når man har identifisert instansene som skal slettes er det en smal sak å sende et kall til applikasjonen for å få slettet disse. Da må id på instansen (instanceOwner.partyId/instanceGuid) oppgis.

HTTP DELETE https://ttd.apps.altinn.no/ttd/apps-test/instances/{instanceOwner.partyId}/{instanceGuid}