Konfigurasjon av autentisering

Når det gjelder autentisering er det noen konfigurasjoner som kan være aktuell

Autentiseringsnivå

Påkrevd autentiseringsnivå settes i XACML Policy som obligation.

ID-provider

Det er mulig å sette at app skal bruke en spesiell ID-provider som ikke er standardvalget. Standarvalg betyr ID-porten / Altinn pålogging.

De eneste godkjente ID-providerene for øyeblikket er

Bruk av OIDC provider settes i appSettings

    "AppOidcProvider": "uidp"

Les mer om OIDC støtten under arkitektur.