:

Roller som benyttes i Altinn

Denne siden inneholder informajson om hvilke typer roller Altinn har som kan brukes til å gi tilgang til en applikasjon

På denne siden:

En rolle er en type fullmakt en bruker har på vegne av aktøren som bruker skal opptre på vegne av. Roller kan gis til personer eller virksomheter. Disse identifiseres med fødselsnummer (fra Folkeregisteret) eller organisasjonsnummer (fra Enhetsregisteret). Det finnes to hovedtyper av roller som man kan knytte en autorisasjonsregel til: Eksterne roller og Altinn roller.

Eksterne roller

Informasjon om eksterne roller hentes fra ulike offentlige og autorative register. Fullmakten som disse rollene gir er regulert gjennom lover og forskrifter som legitimerer at en rolleinnehaver automatisk skal gis tilgang til bestemte tjenester eller data på vegne av aktør. Det er ansvarlig etat som sammen med Altinns forvaltning som bestemmer hvilke fullmakter det er naturlig at en ekstern rolle får i Altinn.

Eksterne roller for en aktør kan bare endres av den ansvarlige virksomheten som eier det autorative registeret. Altinn benytter roller fra følgende autorative register:

Roller fra Enhetsregisteret

Disse rollene benyttes når aktøren er en virksomhet. Du kan lese mer om hvilke roller fra Enhetsregisteret som benyttes i Altinn her

Roller fra Skatteeaten

Disse rollene benyttes når aktøren er en virksomhet eller person Du kan lese mer om hvilke roller fra Skatteetaten som benyttes her

Roller fra Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret

Dette er ikke implmentert i dag men ligger i backlogg som ny kilde til eksterne roller

Roller om Vergemål fra Statens sivilrettsforvaltning

Dette er ikke implmentert i dag men ligger i backlogg som ny kilde til eksterne roller

Roller om Foreldreansvar

Dette er ikke implmentert i dag men ligger i backlogg som ny kilde til eksterne roller

Roller fra Advokatregisteret hos Tilsynsrådet for Advokater

Dette er ikke implmentert i dag men ligger i backlogg som ny kilde til eksterne roller

Altinn roller

Disse rollene benyttes når aktøren er en virksomhet eller person. Altinn roller kan (i motsetning til eksterne roller) administres og endres via Altinn Profile av administrator for aktøren.

Du kan lese mer om hvilke roller fra Skatteetaten som benyttes her

API for rolleinformasjon

Det finnes et API for å slå opp informasjon om aller roller som er registrert i Altinn 2. Dokumentasjon av API finnes her under overskriften “Hente metadata om rolledefinisjoner i Altinn”. APIet er åpen to tilgjengelig for alle på lenken https://www.altinn.no/api/metadata/roledefinitions.