Altinn roller som brukes til admnistrasjon av tilganger

Denne siden beskriver hvilke Altinn roller som kan benyttes for å gi tilgang til å administrere roller og rettigheter på vegne av en virksomhet

På denne siden:

Administrator roller skal IKKE benyttes i autorisasjonsregler for en applikasjon. Det er allikevel nyttig å vite at de er tilgjengelig for aktøren og at det er nødvendig for bruker som skal styre tilganger for aktøren å ha disse.

Tilgangsstrying

Beskrivelse: Denne rollen gir administratortilgang til å gi videre rettigheter til andre.

Hovedadministrator

Rollen kan kun benyttes for virksomheter, ikke for personer Beskrivelse: Denne rollen gir mulighet for å delegere alle roller og rettigheter for en aktør, også de man ikke har selv. Hovedadministrator-rollen kan bare delegeres av daglig leder, styrets leder, innehaver og bestyrende reder.

Parallell signering

Rollen kan kun benyttes for virksomheter, ikke for personer Beskrivelse: Denne rollen gir rettighet til å signere elementer fra andre avgivere.

Klientadministrator

Rollen kan kun benyttes for virksomheter, ikke for personer Beskrivelse: Tilgang til å administrere klientroller for regnskapsførere og revisorer