:
Sist endret: 1. nov. 2022

Roller from Skatteetaten

Denne siden forklarer rollene fra Skatteetaten som kan benyttes til å gi tilgang til en applikasjon.

På denne siden:

Indre selskap

Skatteetaten leser inn såkalte “Indre selskap” i Altinn og registrerer brukere som har roller på disse. Dette er enheter som ikke er registert i Enhetsregisteret men som har rapporteringsplikt mot Skatteetaten. Her kan du lese mer om hva indre selskap er.

Indre selskap er identifisert med egen type id-nummer i Altinn. De har 9 siffer og starter med 4. Virksomheter fra Enhetsregisteret har også 9 siffre, men starter alltid med 8 eller 9.

Følgende roller er registert på de Indre selskapene: REPR, DTSO, DAGL, REVI, KOMP, REGN, SAM, DTPR, FFØR, MEDL, KONT, LEDE, NEST, INNH, BEST