Regelbibliotek

Bibliotek av autorisasjonsregler som kan brukes i en app. Husk å bytte ut tags ([RULE_ID]) med en egen ID. [ORG] og [APP] kan stå som de er, siden de blir erstattet med info fra applicationmetadata.json om du har oppdatert LocalTest etter januar 2023.

På denne siden:

[ORG] kan instansiere [ORG]/[APP]

[ORG_1] og [ORG_2] kan her være like eller ulike. I tilfellet at de er ulike vil [ORG_1] tilsvare applikasjonseieren og [ORG_2] være en annen organisasjon som får lov til å instansiere.

<xacml:Rule RuleId="urn:altinn:example:ruleid:[RULE_ID]" Effect="Permit">
 <xacml:Description>[ORG_2] can instantiate an instance of [ORG_1]/[APP]</xacml:Description>
 <xacml:Target>
  <xacml:AnyOf>
   <xacml:AllOf>
    <xacml:Match MatchId="urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:function:string-equal">
     <xacml:AttributeValue DataType="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">[ORG_2]</xacml:AttributeValue>
     <xacml:AttributeDesignator AttributeId="urn:altinn:org" Category="urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:subject-category:access-subject" DataType="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" MustBePresent="false"/>
    </xacml:Match>
   </xacml:AllOf>
  </xacml:AnyOf>
  <xacml:AnyOf>
   <xacml:AllOf>
    <xacml:Match MatchId="urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:function:string-equal">
     <xacml:AttributeValue DataType="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">[ORG_1]</xacml:AttributeValue>
     <xacml:AttributeDesignator AttributeId="urn:altinn:org" Category="urn:oasis:names:tc:xacml:3.0:attribute-category:resource" DataType="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" MustBePresent="false"/>
    </xacml:Match>
    <xacml:Match MatchId="urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:function:string-equal">
     <xacml:AttributeValue DataType="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">[APP]</xacml:AttributeValue>
     <xacml:AttributeDesignator AttributeId="urn:altinn:app" Category="urn:oasis:names:tc:xacml:3.0:attribute-category:resource" DataType="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" MustBePresent="false"/>
    </xacml:Match>
   </xacml:AllOf>
  </xacml:AnyOf>
  <xacml:AnyOf>
   <xacml:AllOf>
    <xacml:Match MatchId="urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:function:string-equal">
     <xacml:AttributeValue DataType="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">instantiate</xacml:AttributeValue>
     <xacml:AttributeDesignator AttributeId="urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:action:action-id" Category="urn:oasis:names:tc:xacml:3.0:attribute-category:action" DataType="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" MustBePresent="false"/>
    </xacml:Match>
   </xacml:AllOf>
  </xacml:AnyOf>
 </xacml:Target>
</xacml:Rule>

Bruker med rollen REGNA can lese instanser av [ORG]/[APP] som er i Task_1

Ved å endre på rolle og task i denne regelen vil du kunne gi rettigheter til å lese instansdata på en gitt task i prosessflyten.

<xacml:Rule RuleId="urn:altinn:example:ruleid:[RULE_ID]" Effect="Permit">
 <xacml:Description>User with role REGNA can read instances of [ORG]/[APP] when it is in Task_1</xacml:Description>
 <xacml:Target>
  <xacml:AnyOf>
   <xacml:AllOf>
    <xacml:Match MatchId="urn:oasis:names:tc:xacml:3.0:function:string-equal-ignore-case">
     <xacml:AttributeValue DataType="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">REGNA</xacml:AttributeValue>
     <xacml:AttributeDesignator AttributeId="urn:altinn:rolecode" Category="urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:subject-category:access-subject" DataType="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" MustBePresent="false"/>
    </xacml:Match>
   </xacml:AllOf> 
  </xacml:AnyOf>
  <xacml:AnyOf>
   <xacml:AllOf>
    <xacml:Match MatchId="urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:function:string-equal">
     <xacml:AttributeValue DataType="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">[ORG]</xacml:AttributeValue>
     <xacml:AttributeDesignator AttributeId="urn:altinn:org" Category="urn:oasis:names:tc:xacml:3.0:attribute-category:resource" DataType="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" MustBePresent="false"/>
    </xacml:Match>
    <xacml:Match MatchId="urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:function:string-equal">
     <xacml:AttributeValue DataType="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">[APP]</xacml:AttributeValue>
     <xacml:AttributeDesignator AttributeId="urn:altinn:app" Category="urn:oasis:names:tc:xacml:3.0:attribute-category:resource" DataType="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" MustBePresent="false"/>
    </xacml:Match>
    <xacml:Match MatchId="urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:function:string-equal">
     <xacml:AttributeValue DataType="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Task_1</xacml:AttributeValue>
     <xacml:AttributeDesignator AttributeId="urn:altinn:task" Category="urn:oasis:names:tc:xacml:3.0:attribute-category:resource" DataType="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" MustBePresent="false"/>
    </xacml:Match>
   </xacml:AllOf>
  </xacml:AnyOf>
  <xacml:AnyOf>
   <xacml:AllOf>
   <xacml:Match MatchId="urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:function:string-equal">
     <xacml:AttributeValue DataType="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">read</xacml:AttributeValue>
     <xacml:AttributeDesignator AttributeId="urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:action:action-id" Category="urn:oasis:names:tc:xacml:3.0:attribute-category:action" DataType="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" MustBePresent="false"/>
    </xacml:Match>
   </xacml:AllOf>
  </xacml:AnyOf>
 </xacml:Target>
</xacml:Rule>

[ORG] kan skrive til en instans av [ORG]/[APP] uavhengig av prosessflyt

Denne regelen kan brukes dersom applikasjonseier skal kunne oppdatere instanser uavhengig av hvor de er i prosessflyten sin.

<xacml:Rule RuleId="urn:altinn:example:ruleid:[RULE_ID]" Effect="Permit">
 <xacml:Description>[ORG] can write to instances of [ORG]/[APP] in any task or event</xacml:Description>
 <xacml:Target>
  <xacml:AnyOf>
   <xacml:AllOf>
    <xacml:Match MatchId="urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:function:string-equal">
     <xacml:AttributeValue DataType="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">[ORG]</xacml:AttributeValue>
     <xacml:AttributeDesignator AttributeId="urn:altinn:org" Category="urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:subject-category:access-subject" DataType="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" MustBePresent="false"/>
    </xacml:Match>
   </xacml:AllOf>
  </xacml:AnyOf>
  <xacml:AnyOf>
   <xacml:AllOf>
    <xacml:Match MatchId="urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:function:string-equal">
     <xacml:AttributeValue DataType="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">[ORG]</xacml:AttributeValue>
     <xacml:AttributeDesignator AttributeId="urn:altinn:org" Category="urn:oasis:names:tc:xacml:3.0:attribute-category:resource" DataType="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" MustBePresent="false"/>
    </xacml:Match>
    <xacml:Match MatchId="urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:function:string-equal">
     <xacml:AttributeValue DataType="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">[APP]</xacml:AttributeValue>
     <xacml:AttributeDesignator AttributeId="urn:altinn:app" Category="urn:oasis:names:tc:xacml:3.0:attribute-category:resource" DataType="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" MustBePresent="false"/>
    </xacml:Match>
   </xacml:AllOf>
  </xacml:AnyOf>
  <xacml:AnyOf>
   <xacml:AllOf>
    <xacml:Match MatchId="urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:function:string-equal">
     <xacml:AttributeValue DataType="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">write</xacml:AttributeValue>
     <xacml:AttributeDesignator AttributeId="urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:action:action-id" Category="urn:oasis:names:tc:xacml:3.0:attribute-category:action" DataType="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" MustBePresent="false"/>
    </xacml:Match>
   </xacml:AllOf>
  </xacml:AnyOf>
 </xacml:Target>
</xacml:Rule>

Bruker med rollen REGNA eller DAGL kan bekrefte instanser av [ORG]/[APP] som er i Task_2

Denne reglen begrenser rettigheten til å bekrefte en instans i en bestemt task til kun to roller. Ved å enten modifisere task eller roller vil du her kunne sette regler for hvem som får bekrefte instansen i ulike faser av prosessen.

<xacml:Rule RuleId="urn:altinn:example:ruleid:[RULE_ID]" Effect="Permit">
 <xacml:Description>User with role REGNA or DAGL can confirm instances of [ORG]/[APP] when it is in Task_2</xacml:Description>
 <xacml:Target>
  <xacml:AnyOf>
   <xacml:AllOf>
    <xacml:Match MatchId="urn:oasis:names:tc:xacml:3.0:function:string-equal-ignore-case">
     <xacml:AttributeValue DataType="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">REGNA</xacml:AttributeValue>
     <xacml:AttributeDesignator AttributeId="urn:altinn:rolecode" Category="urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:subject-category:access-subject" DataType="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" MustBePresent="false"/>
    </xacml:Match>
   </xacml:AllOf>
   <xacml:AllOf>
    <xacml:Match MatchId="urn:oasis:names:tc:xacml:3.0:function:string-equal-ignore-case">
     <xacml:AttributeValue DataType="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">DAGL</xacml:AttributeValue>
     <xacml:AttributeDesignator AttributeId="urn:altinn:rolecode" Category="urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:subject-category:access-subject" DataType="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" MustBePresent="false"/>
    </xacml:Match>
   </xacml:AllOf>
  </xacml:AnyOf>
  <xacml:AnyOf>
   <xacml:AllOf>
    <xacml:Match MatchId="urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:function:string-equal">
     <xacml:AttributeValue DataType="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">[ORG]</xacml:AttributeValue>
     <xacml:AttributeDesignator AttributeId="urn:altinn:org" Category="urn:oasis:names:tc:xacml:3.0:attribute-category:resource" DataType="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" MustBePresent="false"/>
    </xacml:Match>
    <xacml:Match MatchId="urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:function:string-equal">
     <xacml:AttributeValue DataType="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">[APP]</xacml:AttributeValue>
     <xacml:AttributeDesignator AttributeId="urn:altinn:app" Category="urn:oasis:names:tc:xacml:3.0:attribute-category:resource" DataType="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" MustBePresent="false"/>
    </xacml:Match>
    <xacml:Match MatchId="urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:function:string-equal">
     <xacml:AttributeValue DataType="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Task_2</xacml:AttributeValue>
     <xacml:AttributeDesignator AttributeId="urn:altinn:task" Category="urn:oasis:names:tc:xacml:3.0:attribute-category:resource" DataType="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" MustBePresent="false"/>
    </xacml:Match>
   </xacml:AllOf>
  </xacml:AnyOf>
  <xacml:AnyOf>
   <xacml:AllOf>
   <xacml:Match MatchId="urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:function:string-equal">
     <xacml:AttributeValue DataType="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">confirm</xacml:AttributeValue>
     <xacml:AttributeDesignator AttributeId="urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:action:action-id" Category="urn:oasis:names:tc:xacml:3.0:attribute-category:action" DataType="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" MustBePresent="false"/>
    </xacml:Match>
   </xacml:AllOf>
  </xacml:AnyOf>
 </xacml:Target>
</xacml:Rule>

Bruker med rolle REGNA kan lese instanser av [ORG]/[APP] som er i EndEvent_1

Denne regler tillatter en bruker med den gitte rollen å lese instansdata etter at prosessen er avsluttet. Dette vil bl.a. inkludere å laste ned vedlegg og kvitteringer knyttet til instansen.

<xacml:Rule RuleId="urn:altinn:example:ruleid:[RULE_ID]" Effect="Permit">
 <xacml:Description>User with role REGNA can read instanes of [ORG]/[APP] when it is in EndEvent_1</xacml:Description>
 <xacml:Target>
  <xacml:AnyOf>
   <xacml:AllOf>
    <xacml:Match MatchId="urn:oasis:names:tc:xacml:3.0:function:string-equal-ignore-case">
     <xacml:AttributeValue DataType="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">REGNA</xacml:AttributeValue>
     <xacml:AttributeDesignator AttributeId="urn:altinn:rolecode" Category="urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:subject-category:access-subject" DataType="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" MustBePresent="false"/>
    </xacml:Match>
   </xacml:AllOf>
  <xacml:AnyOf>
   <xacml:AllOf>
    <xacml:Match MatchId="urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:function:string-equal">
     <xacml:AttributeValue DataType="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">[ORG]</xacml:AttributeValue>
     <xacml:AttributeDesignator AttributeId="urn:altinn:org" Category="urn:oasis:names:tc:xacml:3.0:attribute-category:resource" DataType="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" MustBePresent="false"/>
    </xacml:Match>
    <xacml:Match MatchId="urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:function:string-equal">
     <xacml:AttributeValue DataType="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">[APP]</xacml:AttributeValue>
     <xacml:AttributeDesignator AttributeId="urn:altinn:app" Category="urn:oasis:names:tc:xacml:3.0:attribute-category:resource" DataType="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" MustBePresent="false"/>
    </xacml:Match>
    <xacml:Match MatchId="urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:function:string-equal">
     <xacml:AttributeValue DataType="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">EndEvent_1</xacml:AttributeValue>
     <xacml:AttributeDesignator AttributeId="urn:altinn:end-event" Category="urn:oasis:names:tc:xacml:3.0:attribute-category:resource" DataType="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" MustBePresent="false"/>
    </xacml:Match>
   </xacml:AllOf>
  </xacml:AnyOf>
  <xacml:AnyOf>
   <xacml:AllOf>
    <xacml:Match MatchId="urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:function:string-equal">
     <xacml:AttributeValue DataType="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">read</xacml:AttributeValue>
     <xacml:AttributeDesignator AttributeId="urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:action:action-id" Category="urn:oasis:names:tc:xacml:3.0:attribute-category:action" DataType="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" MustBePresent="false"/>
    </xacml:Match>
   </xacml:AllOf>
  </xacml:AnyOf>
 </xacml:Target>
</xacml:Rule>

Regel som definerer at [ORG] kan fullføre en instans av [ORG]/[APP] som har en fullført prosess.

Denne regelen tillatter applikasjonseier å utføre en kvittering på at de er ferdig med en instans. Instansen må ha en fullført process.

<xacml:Rule RuleId="urn:altinn:example:ruleid:[RULE_ID]" Effect="Permit">
 <xacml:Description>Rule that defines that [ORG] can complete an instance of [ORG]/[APP] which state is at the end event.</xacml:Description>
 <xacml:Target>
  <xacml:AnyOf>
   <xacml:AllOf>
    <xacml:Match MatchId="urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:function:string-equal">
     <xacml:AttributeValue DataType="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">[ORG]</xacml:AttributeValue>
     <xacml:AttributeDesignator AttributeId="urn:altinn:org" Category="urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:subject-category:access-subject" DataType="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" MustBePresent="false"/>
    </xacml:Match>
   </xacml:AllOf>
  </xacml:AnyOf>
  <xacml:AnyOf>
   <xacml:AllOf>
    <xacml:Match MatchId="urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:function:string-equal">
     <xacml:AttributeValue DataType="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">[ORG]</xacml:AttributeValue>
     <xacml:AttributeDesignator AttributeId="urn:altinn:org" Category="urn:oasis:names:tc:xacml:3.0:attribute-category:resource" DataType="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" MustBePresent="false"/>
    </xacml:Match>
    <xacml:Match MatchId="urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:function:string-equal">
     <xacml:AttributeValue DataType="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">[APP]</xacml:AttributeValue>
     <xacml:AttributeDesignator AttributeId="urn:altinn:app" Category="urn:oasis:names:tc:xacml:3.0:attribute-category:resource" DataType="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" MustBePresent="false"/>
    </xacml:Match>
    <xacml:Match MatchId="urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:function:string-equal">
     <xacml:AttributeValue DataType="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">EndEvent_1</xacml:AttributeValue>
     <xacml:AttributeDesignator AttributeId="urn:altinn:end-event" Category="urn:oasis:names:tc:xacml:3.0:attribute-category:resource" DataType="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" MustBePresent="false"/>
    </xacml:Match>
   </xacml:AllOf>
  </xacml:AnyOf>
  <xacml:AnyOf>
   <xacml:AllOf>
    <xacml:Match MatchId="urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:function:string-equal">
     <xacml:AttributeValue DataType="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">complete</xacml:AttributeValue>
     <xacml:AttributeDesignator AttributeId="urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:action:action-id" Category="urn:oasis:names:tc:xacml:3.0:attribute-category:action" DataType="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" MustBePresent="false"/>
    </xacml:Match>
   </xacml:AllOf>
  </xacml:AnyOf>
 </xacml:Target>
</xacml:Rule>

[ORG] kan slette en instans av [ORG]/[APP] uavhengig av hvor den er i prosessen

Denne regelen tillatter applikasjonseier å slette en instans. Dette kan gjøres uavhengig av hvor i prosessen instansen er.

<xacml:Rule RuleId="urn:altinn:example:ruleid:[RULE_ID]" Effect="Permit">
 <xacml:Description>[ORG] can delete an instance of [ORG]/[APP] in any task or event.</xacml:Description>
 <xacml:Target>
  <xacml:AnyOf>
   <xacml:AllOf>
    <xacml:Match MatchId="urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:function:string-equal">
     <xacml:AttributeValue DataType="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">[ORG]</xacml:AttributeValue>
     <xacml:AttributeDesignator AttributeId="urn:altinn:org" Category="urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:subject-category:access-subject" DataType="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" MustBePresent="false"/>
    </xacml:Match>
   </xacml:AllOf>
  </xacml:AnyOf>
  <xacml:AnyOf>
   <xacml:AllOf>
    <xacml:Match MatchId="urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:function:string-equal">
     <xacml:AttributeValue DataType="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">[ORG]</xacml:AttributeValue>
     <xacml:AttributeDesignator AttributeId="urn:altinn:org" Category="urn:oasis:names:tc:xacml:3.0:attribute-category:resource" DataType="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" MustBePresent="false"/>
    </xacml:Match>
    <xacml:Match MatchId="urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:function:string-equal">
     <xacml:AttributeValue DataType="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">[APP]</xacml:AttributeValue>
     <xacml:AttributeDesignator AttributeId="urn:altinn:app" Category="urn:oasis:names:tc:xacml:3.0:attribute-category:resource" DataType="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" MustBePresent="false"/>
    </xacml:Match>
   </xacml:AllOf>
  </xacml:AnyOf>
  <xacml:AnyOf>
   <xacml:AllOf>
    <xacml:Match MatchId="urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:function:string-equal">
     <xacml:AttributeValue DataType="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">delete</xacml:AttributeValue>
     <xacml:AttributeDesignator AttributeId="urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:action:action-id" Category="urn:oasis:names:tc:xacml:3.0:attribute-category:action" DataType="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" MustBePresent="false"/>
    </xacml:Match>
   </xacml:AllOf>
  </xacml:AnyOf>
 </xacml:Target>
</xacml:Rule>

Bruker med rollen [REGNA] kan lese/abonnere på events generert av app [ORG]/[APP]

 <xacml:Rule RuleId="urn:altinn:example:ruleid:[RULE_ID]" Effect="Permit">
  <xacml:Description>A rule giving user with role REGNA the right to read the events generated by the app [ORG]/[APP]</xacml:Description>
  <xacml:Target>
   <xacml:AnyOf>
    <xacml:AllOf>
     <xacml:Match MatchId="urn:oasis:names:tc:xacml:3.0:function:string-equal-ignore-case">
      <xacml:AttributeValue DataType="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">REGNA</xacml:AttributeValue>
      <xacml:AttributeDesignator AttributeId="urn:altinn:rolecode" Category="urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:subject-category:access-subject" DataType="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" MustBePresent="false"/>
     </xacml:Match>
    </xacml:AllOf>
   </xacml:AnyOf>
   <xacml:AnyOf>
    <xacml:AllOf>
     <xacml:Match MatchId="urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:function:string-equal">
      <xacml:AttributeValue DataType="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">[ORG]</xacml:AttributeValue>
      <xacml:AttributeDesignator AttributeId="urn:altinn:org" Category="urn:oasis:names:tc:xacml:3.0:attribute-category:resource" DataType="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" MustBePresent="false"/>
     </xacml:Match>
     <xacml:Match MatchId="urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:function:string-equal">
      <xacml:AttributeValue DataType="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">[APP]</xacml:AttributeValue>
      <xacml:AttributeDesignator AttributeId="urn:altinn:app" Category="urn:oasis:names:tc:xacml:3.0:attribute-category:resource" DataType="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" MustBePresent="false"/>
     </xacml:Match>
     <xacml:Match MatchId="urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:function:string-equal">
      <xacml:AttributeValue DataType="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">events</xacml:AttributeValue>
      <xacml:AttributeDesignator AttributeId="urn:altinn:appresource" Category="urn:oasis:names:tc:xacml:3.0:attribute-category:resource" DataType="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" MustBePresent="false"/>
     </xacml:Match>
    </xacml:AllOf>
   </xacml:AnyOf>
   <xacml:AnyOf>
    <xacml:AllOf>
     <xacml:Match MatchId="urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:function:string-equal">
      <xacml:AttributeValue DataType="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">read</xacml:AttributeValue>
      <xacml:AttributeDesignator AttributeId="urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:action:action-id" Category="urn:oasis:names:tc:xacml:3.0:attribute-category:action" DataType="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" MustBePresent="false"/>
     </xacml:Match>
    </xacml:AllOf>
   </xacml:AnyOf>
  </xacml:Target>
 </xacml:Rule>

[ORG] kan aksesserere med autentiseringsnivå 3

 <xacml:ObligationExpressions>
  <xacml:ObligationExpression FulfillOn="Permit" ObligationId="urn:altinn:obligation:authenticationLevel1">
   <xacml:AttributeAssignmentExpression AttributeId="urn:altinn:obligation1-assignment1" Category="urn:altinn:minimum-authenticationlevel">
    <xacml:AttributeValue DataType="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">4</xacml:AttributeValue>
   </xacml:AttributeAssignmentExpression>
  </xacml:ObligationExpression>
  <xacml:ObligationExpression FulfillOn="Permit" ObligationId="urn:altinn:obligation:authenticationLevel2">
   <xacml:AttributeAssignmentExpression AttributeId="urn:altinn:obligation2-assignment2" Category="urn:altinn:minimum-authenticationlevel-org">
    <xacml:AttributeValue DataType="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">3</xacml:AttributeValue>
   </xacml:AttributeAssignmentExpression>
  </xacml:ObligationExpression>
 </xacml:ObligationExpressions>