Events

Hvordan lage egendefinerte events for en app.

På denne siden:

Aktivere generering av events i applikasjonen din

For at applikasjonen din skal kunne generere events må den referere til nugetversjon >= 1.2.4. Se hvordan du oppdaterer nugetreferanser for applikasjonen din [her](../update/#nuget-pakker).

Generering og lagring av events er ikke enablet som default i applikasjonene per 22.10.2020. Det må derfor et manuelt steg til for at applikasjonen din skal generere events.

I filen appsettings.json i mappen App må følgende legges til i seksjonen AppSettings

"RegisterEventsWithEventsComponent": true

Pushe egendefinerte events i applikasjonen din

Servicen IEvents er eksponert i applikasjonen og kan dependency injectes i den klassen der du har behov for å generere et egendefinert event.

Metoden AddEvent krever navnet på eventypen og instansen som input.

Kodeeksempel

I denne seksjonen finner du et eksempel på hvordan man kan generere et egendefinert event ved instansiering av applikasjonen.

Logikken er implementert i InstantiationHandler.cs

using Altinn.App.Services.Interface;
using Altinn.App.PlatformServices.Interface;
using Altinn.App.Services.Models.Validation;
using Altinn.Platform.Storage.Interface.Models;
using System.Threading.Tasks;
// using Altinn.App.Models; // Uncomment this line to refer to app model(s)

namespace Altinn.App.AppLogic
{
  public class InstantiationHandler
  {
    private IProfile _profileService;
    private IRegister _registerService;
    private IEvents _eventsService;

    /// <summary>
    /// Set up access to profile and register services
    /// </summary>
    public InstantiationHandler(IProfile profileService, IRegister registerService, IEvents eventsService)
    {
      _profileService = profileService;
      _registerService = registerService;
      _eventsService = eventsService;
    }

    /// <summary>
    /// Run validations related to instantiation
    /// </summary>
    /// <example>
    /// if ([some condition])
    /// {
    ///   return new ValidationResult("[error message]");
    /// }
    /// return null;
    /// </example>
    /// <param name="instance"></param>
    /// <param name="validationResults"></param>
    /// <returns>The validation result object (null if no errors) </returns>
    public async Task<InstantiationValidationResult> RunInstantiationValidation(Instance instance)
    {
      return await Task.FromResult((InstantiationValidationResult)null);
    }

    /// <summary>
    /// Run events related to instantiation
    /// </summary>
    /// <remarks>
    /// For example custom prefill.
    /// </remarks>
    /// <param name="instance">Instance information</param>
    /// <param name="data">The data object created</param>
    public async Task DataCreation(Instance instance, object data)
    {
      await _eventsService.AddEvent("app.test.event", instance);
      await Task.CompletedTask;
    }
  }
}
 1. Den private variabelen for servicen inkluderes i klassen

  private IEvents _eventsService;
  
 2. Namespce for IEvents må inkluderes i klassen. Legg til linjen nedenfor blant de andre using-statements øverst i filen.

  using Altinn.App.PlatformServices.Interface;
  
 3. IEvents servicen dependency injectes inn i klassen. Og den private variabelen blir assignet en verdi.

    public InstantiationHandler(IProfile profileService, IRegister registerService, IEvents eventsService)
    {
      _profileService = profileService;
      _registerService = registerService;
      _eventsService = eventsService;
    }
  
 4. I metoden der man har behov for å genere et event kaller man på servicen.

  Her har det egendefinerte eventet fått navnet app.test.event, i tillegg sendes instansen med. Denne brukes til å populere resterende metadata om eventet.

  await _eventsService.AddEvent("app.test.event", instance); 
  
 5. Dersom du prøver å bygge løsningen nå vil det feile.

  IEvents vil mangle der InstantiationHandler instansieres. Naviger til App.cs og dependency inject servicen inn i konstruktøren til App.

  Videre må tjenesten legges til i kallet der InstantiationHandler instansieres som vist nedenfor.

  public App(
    IAppResources appResourcesService,
    ILogger<App> logger,
    IData dataService,
    IProcess processService,
    IPDF pdfService,
    IProfile profileService,
    IRegister registerService,
    IPrefill prefillService,
    IEvents eventsService
    ) : base(appResourcesService, logger, dataService, processService, pdfService, prefillService)
  {
    _logger = logger;
    _validationHandler = new ValidationHandler();
    _calculationHandler = new CalculationHandler();
    _instantiationHandler = new InstantiationHandler(profileService, registerService, eventsService);
  }
  
 6. Applikasjonen din er nå klar til å generere et egendefinert event under instansiering. Dette er mulig å teste lokalt før det evt. deployes til et testmiljø.