Meldingsboks

Konfigurasjon av presentasjon av applikasjonsinstanser i meldingsboksen i Altinn.