Skjule instanser

Konfiurasjon for å skjule instanser fra meldingsboksen.

For applikasjoner med en kompleks appflyt kan det være nyttig å skjule instanser fra meldingsboksen under deler av prosessen eller for hele prosessen.

Konfigurasjon

Konfigurasjonen har tilbakevirkende kraft på tidligere opprettede instanser.

Konfigurasjon av skjuling fra meldingsboks gjøres i applicationmetadata.json som ligger i repoet under mappen App/config.

Legg til en ny seksjon med navn messageBoxConfiguration med følgende underfeltet hideSettings.

HideSettings kan igjen bestå av én av to properties

Navn Beskrivelse
hideOnTask En liste med tasker der instanser skal skjules fra meldingsboksen.
hideAlways En boolean som indikerer om instansen alltid skal skjules fra meldingsboksen.

Eksempler

Konfigurasjonen til en app der instanser skal skjules på Task_1 og Task_3, men være synlig på alle andre prosess-steg:

"messageBoxConfig": {
  "hideSettings": {
      "hideOnTask":["Task_1", "Task_3"]
  }
}

Konfigurasjonen til en app der instanser aldri skal vises i meldingsboksen.

"messageBoxConfig": {
  "hideSettings": {
      "hideAlways":true
  }
}