Presentasjonsfelter

Konfigurasjon av presentasjonsfelter for app.

I noen tilfeller kan det være nyttig med presentasjonsfelter for å enklere kunne skille mellom flere instanser av samme applikasjon.

Ved å konfigurere presentasjonsfelter på en applikasjon vil man hente ut verdier fra skjemadataene og legge dette på instansobjektet. Disse verdiene benyttes i meldingsboksen i Altinn til å berike tittelen til instansen med dataverdiene.

Konfigurasjon

Konfigurasjon av presentasjonsfelter gjøres i applicationmetadata.json som ligger i repoet under mappen App/config.

Legg til en ny seksjon med navn presentationField med følgende underfelter:

Navn Beskrivelse
id Id på presentasjonsfeltet. Benyttes til å identifisere presentasjonsteksten når den er lagret på instansen.
path Datamodell path til presentasjonsfeltet. Denne verdien er den samme som bindes til en komponent i layoutfilen til appen.
dataTypeId Id på datamodellen som verdien skal hentes fra.

Konfigurasjonen til en app med to definerte presentasjonsfelter vil se slik ut:

"presentationFields": [
 {
  "id": "Ansettelse",
  "path": "OpplysningerOmArbeidstakeren-grp-8819.Arbeidsforhold-grp-8856.AnsattAar-datadef-33267.value",
  "dataTypeId": "default"
 },
 {
  "id": "Navn",
  "path": "OpplysningerOmArbeidstakeren-grp-8819.OpplysningerOmArbeidstakeren-grp-8855.AnsattNavn-datadef-1223.value",
  "dataTypeId": "default"
 }
]

Resultat

Resultatet i meldingsboksen vil være tittel på applikasjonen med påfølgende presentasjonstekster i en kommaseparert liste.

Instanser med presentasjonsfelter i meldingsboks

Instanser med presentasjonsfelter i meldingsboks