Definere applikasjonsprosess

Hvordan definere prosessen til en app.

En applikasjon har definert en prosess som styrer flyten. Prosessen er definert som BPMN 2.0.

Støttede prosess-task-typer

Nåværende applikasjonsmal støtter følgende tasks.

  • Data (Data) (Tilsvarer utfyllingssteg i Altinn II)
  • Bekreftelse (Confirmation)
  • Feedback

Fremtidige prosess-tasker (tentativ)

  • Signering (Signing)
  • Betaling (Payment)
  • Parallellsignering (Paralell Signing)
  • Brukerstyrt signering (User Controlled Signing)
  • Ekstern validering (External Validation)

Endre prosessen

For å endre på prosessen kan du manuelt redigere BPMN-filen med en valgfri XML- eller BPMN-editor. Den ligger lagret i app-repoet som App/config/process/process.bpmn.

Eksempler på process-filer