Automatisk sletting

En applikasjon kan konfigureres til å slette alle spor når prosessen er slutt.

For enkelte applikasjoner vil det være problematisk at det er spor av instanser i arkiv osv. på grunn av sikkerhetshensyn.

Derfor er det mulig å sette ett flagg i applicationmetadata.json som sørger for at instansen blir fysisk slettet når tjenesteeier bekrefter at det er mottatt. Ved å sette autoDeleteOnProcessEnd til true vil man trigge denne funksjonaliteten.

Eksempel:

{
 "id": "ttd/apps-test-prod",
 "org": "ttd",
 "title": {
  "nb": "apps-test-prod"
 },
 "dataTypes": [
  {
   "id": "default",
   "allowedContentTypes": [
    "application/xml"
   ],
   "appLogic": {
    "autoCreate": true,
    "classRef": "Altinn.App.Models.Skjema"
   },
   "taskId": "Task_1",
   "maxCount": 1,
   "minCount": 1
  },
  {
   "id": "ref-data-as-pdf",
   "allowedContentTypes": [
    "application/pdf"
   ],
   "maxCount": 0,
   "minCount": 0
  },
  {
   "id": "6aa7d237-f20f-4d42-9361-0c84cf1a8ed0",
   "allowedContentTypes": [],
   "taskId": "Task_1",
   "maxSize": 1,
   "maxCount": 3,
   "minCount": 1
  }
 ],
 "partyTypesAllowed": {
  "bankruptcyEstate": false,
  "organisation": false,
  "person": false,
  "subUnit": false
 },
 "created": "2020-06-04T12:11:36.9601284Z",
 "createdBy": "someone",
 "lastChanged": "2020-06-04T12:11:36.9601305Z",
 "lastChangedBy": "someone",
 "autoDeleteOnProcessEnd": true
}