Automatisk sletting

En applikasjon kan konfigureres til å slette alle spor når prosessen er slutt.

På denne siden:

Dersom man ønsker å begrense sluttbrukers tilgang til en instans eller data i etterkant av innsending kan dette gjøres ved å konfigurere automatisk sletting. I praksis vil ressursen gjøres utilgjengelig for sluttbruker etter innsending, mens tjenesteeier enda har tilgang i tråd med applikasjonens autorisasjonsregler.

Hvis sluttbruker forsøker å aksessere en hard deleted ressurs med en direkte lenke vil de få 404 - Not found i respons. Ressursen vil heller ikke vises i meldingsboks eller listes i API-responser.

Når tjenesteeier bekrefter at instansen er mottatt på deres side (complete confirmed), så markeres instansen som klar for sletting og vil saneres fra Altinns database i løpet av 7 dager.

Konfigurasjonen for automatisk sletting gjøres i applicationmetadata.json med flagget "autoDeleteOnProcessEnd": true.

Automatisk sletting av instans

Eksempel på konfigurasjon i applicationmetadata.json for instanser:

{
 "id": "ttd/apps-test-prod",
 "org": "ttd",
 "title": {
  "nb": "apps-test-prod"
 },
 "dataTypes": [
  {
   "id": "default",
   "allowedContentTypes": [
    "application/xml"
   ],
   "appLogic": {
    "autoCreate": true,
    "classRef": "Altinn.App.Models.Skjema"
   },
   "taskId": "Task_1",
   "maxCount": 1,
   "minCount": 1
  },
  {
   "id": "ref-data-as-pdf",
   "allowedContentTypes": [
    "application/pdf"
   ],
   "maxCount": 0,
   "minCount": 0
  },
  {
   "id": "6aa7d237-f20f-4d42-9361-0c84cf1a8ed0",
   "allowedContentTypes": [],
   "taskId": "Task_1",
   "maxSize": 1,
   "maxCount": 3,
   "minCount": 1
  }
 ],
 "partyTypesAllowed": {
  "bankruptcyEstate": false,
  "organisation": false,
  "person": false,
  "subUnit": false
 },
 "created": "2020-06-04T12:11:36.9601284Z",
 "createdBy": "someone",
 "lastChanged": "2020-06-04T12:11:36.9601305Z",
 "lastChangedBy": "someone",
 "autoDeleteOnProcessEnd": true
}

Automatisk sletting av data

Eksempel på konfigurasjon i applicationmetadata.json for data type:

"dataTypes":[
	{
		"id": "Skjema",
		"allowedContentTypes": [
			"application/xml"
		],
		"appLogic": {
			"autoCreate": true,
			"classRef": "Altinn.App.Models.skjema",
			"allowAnonymousOnStateless": false,
			"autoDeleteOnProcessEnd": true
		},
		"taskId": "Task_1",
		"maxCount": 1,
		"minCount": 1,
		"enablePdfCreation": true
	},
	{
		"id": "ref-data-as-pdf",
		"allowedContentTypes": [
			"application/pdf"
		],
		"maxCount": 0,
		"minCount": 0,
		"enablePdfCreation": true
	},
	{
		"id": "vedleggA",
		"taskId": "Task_1",
		"maxSize": 25,
		"maxCount": 1,
		"minCount": 1,
		"enablePdfCreation": true,
		"appLogic": {
			"autoDeleteOnProcessEnd": true
		}
 }
]