Tilpasse visninger av steg

Hvordan tilpasse visninger i forskjellige steg av en prosess.

På denne siden:

En applikasjon vil ha en prosess som brukeren av applikasjonen vil følge. Avhengig av hvilken type steg brukeren er i, vil forskjellige ting vises. Denne siden vil forklare hvordan visningen til de forskjellige stegene kan tilpasses.

Data (tilsvarer utfyllingssteg i Altinn II)

I denne prosess-task-typen vises skjema som kan fylles ut.
Skjema kan redigeres ved bruk av UI editoren eller ved å endre FormLayout.json direkte.

Bekreftelse (Confirmation)

I denne prosess-task-typen vises noen standard-tekster, og bruker kan velge å bekrefte for å gå videre.

Tekstene kan overstyres, ved at man legger inn tekstnøkkel som hører til hver tekst i språkfilene for appen. Info om hvordan dette gjøres finner du her. Se under for oversikt over de forskjellige tekstnøklene som kan overstyres.

Bekreftelses-visningen

Tekster som kan endres/overstyres i bekreftelses-visningen

Overstyre tekster

Tekst nr. (se bilde over) Tekstnøkkel
1 confirm.title
2 confirm.sender
3 confirm.body
4 confirm.answers
5 confirm.attachments
6 confirm.button_text

Eksempel på overstyrte tekster i filen resources.nb.json:

{
 "id": "confirm.title",
 "value": "Vennligst bekreft at du ønsker å sende inn"
},
{
 "id": "confirm.body",
 "value": "Du må kun trykke send inn om du er helt sikker på at du vil sende inn. <br/><br/>I det du trykker send inn kan du ikke gjøre endringer."
},
{
 "id": "confirm.attachments",
 "value": "Dokumenter med opplysninger"
},
{
 "id": "confirm.button_text",
 "value": "Lagre og fortsett"
}

Merk at i eksempelet over har vi brukt html-taggen <br/> for å lage linjeskift. For lenke og utheving, benytt markdown.

Dette resulterer i følgende visning:

Bekreftelses-visningen

Overstyrte tekster på bekreftelses-visningen

Tilbakemelding (Feedback)

Dette er et prosesssteg hvor applikasjonseier vil sjekke utfylte data for å generere en tilbakemelding før alle data kan arkiveres.

Tekstene på siden kan overstyres ved at man legger inn tekstnøkler som hører til hver tekst i språkfilene for appen. Info om hvordan dette gjøres finner du her. Se under for oversikt over de forskjellige tekstnøklene som kan overstyres.

Tilbakemelding-visningen

Tekster som kan endres/overstyres i tilbakemelding-visningen

Overstyre tekster

Tekst nr. (se bilde over) Tekstnøkkel
1 feedback.title
2 feedback.body

Eksempel på overstyrte tekster i filen resources.nb.json:

{
 "id": "feedback.title",
 "value": "Vent på at tjenesteeier sjekker data"
},
{
 "id": "feedback.body",
 "value": "Når tjenesteier har sjekket at alle data er godkjent vil du bli automatisk sendt videre til siste steg i prosessen."
}