Melding

Hvordan sette opp en melding i Altinn Studio.

På denne siden:

En melding i Altinn 3 er egentlig bare et data-steg, på samme måte som f.eks. skjemautfylling. Det settes opp med en datamodell for meldingen, og en layout for hva som skal vises på siden. Melding er dermed ikke en egen steg-type. Dette gjør at en melding i Altinn 3 er ekstremt fleksibel, og kan settes opp enten som eneste steg i en prosess, eller som en del av en større prosess.

Vi har lagd noen verktøy som skal gjøre det enkelt å komme i gang med å sette opp en melding i en app.

Datamodell

Vi har lagd en standard datamodell for meldinger, for å gjøre det enkelt å komme i gang. Denne datamodellen kan man finne her. Denne kan enten brukes som den er, brukes som et utgangspunkt, eller man kan bruke en helt annen datamodell.

Layout

Layout’en kan man definere helt selv, på samme måte som for skjema. Vi har allikevel opprettet en meldings-widget, for å gjøre det enklere å komme i gang. Denne widget’en inneholder alle komponentene som trengs for å lage visningen under. Den inneholder også tekster som legges til i ressurs-filene automatisk, som har variabler med referanser til feltene Title og Body i standard datamodell. Dersom man ønsker andre tekster eller å bruke en annen datamodell, er det bare å redigere enten komponentene eller tekstene etter ønske etter at de er lagt inn i siden.

Merk at om en ønsker å bruke _vedleggslisten_, som er med i standard meldings-widget, må man i tillegg manuelt legge inn hvilke _datatyper_ vedleggene som skal vises har i layout-filen. Det er lagt inn en placeholder for dette i komponenten når den legges til med widget'en. Funksjonalitet for å sette dette i Altinn Studio vil komme senere. Tilgjengelige datatyper ligger i `applicationMetadata.json`-filen til appen. Om dette ikke gjøres vil ikke generering av PDF fungere.
Standard meldings-visning

Standard meldings-visning