Sist endret: 12. mai 2022

Query parametere

Tilgjengelige query parametere for en app.

returnUrl

Query parameteret returnUrl brukes av appen for å videresende brukeren til den spesifiserte verdien i returnUrl, når brukeren trykker på avslutt-knappen i appen.

Regler:

  • returnUrl må ha et gyldig URL-format
  • Host navnet definert i returnUrl må være det samme som appen man lenker til (se eksempelet nedenfor).
  • Verdien til returnUrl må være en base64-streng

Eksempel uten base64:
https://foo.apps.tt02.altinn.no/foo/bar?returnUrl=https://foo.apps.tt02.altinn.no/foo/foobar

Eksempel med base64:
https://foo.apps.tt02.altinn.no/foo/bar?returnUrl=aHR0cHM6Ly9mb28uYXBwcy50dDAyLmFsdGlubi5uby9mb28vZm9vYmFy

Her ser man at returnUrl er en gyldig URL og at den peker mot samme host navn som appen.

Eksemplene under inneholder ikke base64 for lesbarhet.

Man kan derimot ikke lenke til annet host navn:
https://foo.apps.tt02.altinn.no/foo/bar?returnUrl=https://foo.apps.altinn.no/foo/foobar

Det er viktig med korrekt rekkefølge i URLen, og her er et eksempel som viser den korrekte rekkefølgen: https://ttd.apps.at21.altinn.cloud/ttd/level1-app?returnUrl=https%3A%2F%2Fttd.apps.at21.altinn.cloud%2Fttd%2Fapps-test%2F%23%2Finstance%2Finstanceownerid%2Finstanceguid/#/instance/instanceownerid/instanceguid