Secrets

How to deal with secrets and sensitive data in an app.

Administrasjon av hemmeligheter i Azure

Som applikasjonsutvikler administrerer man selv hemmelighetene som applikasjonen benytter i Azure Key Vault.

Rutiner for bestilling av tilgang til din organisasjons ressurser er beskrevet her.

Konfigurer støtte for hemmeligheter i din app

For å tilgjengeliggjøre hemmeligheter i applikasjonen må det gjøres oppdateringer i helm charten tilknyttet applikasjonen.

I applikasjonsrepoet ditt finner du filen values.yaml i mappen deployment.

Under seksjonen volumeMounts legger du til følgende linjer:

- name: altinn-appsettings-secret
 mountPath: "/altinn-appsettings-secret"

Under seksjonen volumes legger du til følgende linjer:

- name: altinn-appsettings-secret
  secret:
   secretName: altinn-appsettings-secret
Vær påpasselig med innrykk når du jobber i values.yaml. I yaml skal indents være mellomrom og ikke tab, benytter du tab vil ikke din yaml være gyldig.

Siste del av filen skal se omtrent slik ut når du har gjort ferdig alle endringer.

Steg 1

Hvordan benytte hemmeligheter i applikasjonen

Servicen ISecret er eksponert i applikasjonen og kan dependency injectes i den klassen der du har behov for å hente ut en hemmelighet.

Lokal mock

For å kunne kjøre tjenesten din lokalt uten å koble seg til Azure Key vault må man opprette filen secrets.json under mappen App. I Json strukturen kan man legge inn dummydata for hemmelighetene man har behov for. Har man lastet opp en hemmelighet i Key Vault med navnet “secretId” vil innholdet i json-filen se slik ut

{
 "secretId": "local cecret dummy data"
}

Type hemmeligheter

Secret - lagres som en streng direkte i keyvault. F.eks et sertifikat som er base64 encoded eller et token. Key - Nøkkel Certificate - et sertifikat

Kodeeksempel

I denne seksjonen finner du et eksempel på hvordan man benytter en hemmelighet til å populere et skjemafelt under instansiering.

Logikken er implementert i InstantiationHandler.cs

using Altinn.App.Models;
using Altinn.App.Services.Interface;
using Altinn.App.Services.Models.Validation;
using Altinn.Platform.Storage.Interface.Models;
using System.Threading.Tasks;

namespace Altinn.App.AppLogic
{
  public class InstantiationHandler
  {
    private IProfile _profileService;
    private IRegister _registerService;
    private ISecrets _secretsService;

    /// <summary>
    /// Set up access to profile and register services
    /// </summary>
    /// <param name="profileService"></param>
    /// <param name="registerService"></param>
    public InstantiationHandler(IProfile profileService, IRegister registerService, ISecrets secretsService)
    {
      _profileService = profileService;
      _registerService = registerService;
      _secretsService = secretsService;
    }

    /// <summary>
    /// Run events related to instantiation
    /// </summary>
    /// <remarks>
    /// For example custom prefill.
    /// </remarks>
    /// <param name="instance">Instance information</param>
    /// <param name="data">The data object created</param>
    public async Task DataCreation(Instance instance, object data)
    {

      if (data.GetType() == typeof(Skjema))
      {
        Skjema model = (Skjema)data;
        model.etatid = await _secretsService_.GetSecretAsync("secretId");
      }
      await Task.CompletedTask;
    }
  }
}
 1. Den private variabelen for servicen inkluderes i klassen

  private ISecrets _secretsService;
  
 2. ISecrets servicen dependency injectes inn i klassen. Og den private variabelen blir assignet en verdi.

  public InstantiationHandler(IProfile profileService, IRegister registerService, ISecrets secretsService)
      {
        _profileService = profileService;
        _registerService = registerService;
        _secretsService = secretsService;
      }
  
 3. I metoden der man har behov for hemmeligheten kaller man på servicen. secretId vil være navnet på hemmeligheten i KeyVault evt. i lokal mock.

  await _secretsService_.GetSecretAsync("secretId");
  
 4. Dersom du prøver å bygge løsningen nå vil det feile.

  ISecrets vil mangle der InstantiationHandler instansieres. Naviger til App.cs og dependency inject servicen inn i konstruktøren til App.

  Videre må tjenesten legges til i kallet der InstantiationHandler instansieres som vist nedenfor.

  public App(
    IAppResources appResourcesService,
    ILogger<App> logger,
    IData dataService,
    IProcess processService,
    IPDF pdfService,
    IProfile profileService,
    IRegister registerService,
    IPrefill prefillService,
    ISecrets secretsService
    ) : base(appResourcesService, logger, dataService, processService, pdfService, prefillService)
  {
    _logger = logger;
    _validationHandler = new ValidationHandler();
    _calculationHandler = new CalculationHandler();
    _instantiationHandler = new InstantiationHandler(profileService, registerService, secretsService);
  }