Sist endret: 16. jun. 2023

Hjelpefelter i skjemadata

Konfigurasjon av hjelpefelter for app.

I noen tilfeller kan det være nyttig å lagre ekstra informasjon for et skjema, som ikke nødvendigvis er viktig å få med når man henter ut ferdige data til egne fagsystemer. Dette kan f.eks. gjelde verdier som er brukt i forbindelse med dynamikk eller beregninger i skjema, men som ikke er en relevant del av innsendte data.

Ved å ta i bruk funksjonalitet for hjelpefelt kan man lagre all slike data sammen med øvrig skjemadata underveis, for å så fjerne unødvendig data før det hentes ut til f.eks. fagsystem eller lignende.

For å kunne ta i bruk hjelpefelter-funksjonalitet må appen bruke version 7.9.0 eller nyere av pakkene Altinn.App.Api og Altinn.App.Core.

Konfigurasjon

I datamodellen

Hjelpefelter settes opp på samme måte som øvrige skjemafelter i datamodellen, men med et prefiks som man selv velger. Det vil si at dersom man velger f.eks. HF_ som prefiks, så vil et hjelpefelt i datamodellen kunne hete HF_mittHjelpefelt.

Dette gjøres ved å endre feltnavn i datamodellerings-verktøyet. Pass på å trykke “Generer modeller” etter endringene for å få med oppdateringer i C#-modellen og ev. XSD.

OBS! Om man endrer på feltnavn i datamodell som allerede er i bruk i skjema, må man inn i den aktuelle skjema-komponenten og oppdatere til nytt feltnavn, da dette ikke gjøres automatisk.

Fjerne hjelpefeltdata direkte fra skjemadata

For å sikre at feltene som er satt opp som hjelpefelter i datamodellen blir fjernet fra innsendt data må man konfigurere den aktuelle datatypen i App/config/applicationMetadata.json.

 1. Finn frem til den datatypen som peker på den aktuelle datamodellen
 2. I appLogic-objektet, legg til:
  "shadowFields": {
    "prefix": <valgt prefiks>
  }
  

F.eks., med prefiksen som ble brukt i eksempelet over, ville datatypen bli:

"dataTypes": [
  {
    "id": "my-model",
    "allowedContentTypes": [
      "application/xml"
    ],
    "appLogic": {
      "autoCreate": true,
      "classRef": "Altinn.App.Models.myModel",
      "shadowFields": {
        "prefix": "HF_"
      }
    }
  }
]

Alle felter i datamodellen som starter med HF_ vil da bli fjernet fra skjemadata ved innsending, slik at når man senere skal hente ut dataene for behandling, så er de ikke med.

Fjerning av data i hjelpefelter gjøres FØR generering av PDF. Dette er fordi skjemadataene låses før generering av PDF, for å sikre at dataene ikke endres etter at PDF er generert. Dersom det er data i hjelpefeltene som er nødvendig for å generere PDF, se avsnitt om å lagre en kopi av dataene uten hjelpefelter under.

Lagre en kopi av skjemadata uten hjelpefelter

Det kan være tilfeller der det er ønskelig å beholde skjemadataene sånn som de var ved innsending, og heller opprette en kopi som inneholder dataene uten hjelpefelter. F.eks. i tilfeller der man bruker hjelpefelter for å styre dynamikk for å vise/skjule komponenter og dette påvirker hvordan PDF-kvittering blir seende ut.

Dersom man ønsker å beholde skjemadata som ved innsending, og heller lagre en kopi med kun relevant data (altså uten hjelpefelter) så kan man sette det opp i applicationMetadata på samme måte om over, men med en ekstra konfigurasjon som sier hvilken datatype man ønsker å bruke for å lagre kopien. Man kan da enten opprette en egen datatype (dette kan gjøre det enklere å f.eks. finne riktig dataelement å hente ut senere), eller oppgi den samme datatypen som man konfigurerer.

 1. Finn frem til den datatypen som peker på den aktuelle datamodellen
 2. I appLogic-objektet, legg til:
  "shadowFields": {
    "prefix": <valgt prefiks>,
    "saveToDataType": <valgt datatype>
  }
  

Eksempel med samme datatype

"dataTypes": [
  {
    "id": "my-model",
    "allowedContentTypes": [
      "application/xml"
    ],
    "appLogic": {
      "autoCreate": true,
      "classRef": "Altinn.App.Models.myModel",
      "shadowFields": {
        "prefix": "HF_",
        "saveToDataType": "my-model"
      }
    }
  }
]

Eksempel med en annen datatype

"dataTypes": [
  {
    "id": "my-model",
    "allowedContentTypes": [
      "application/xml"
    ],
    "appLogic": {
      "autoCreate": true,
      "classRef": "Altinn.App.Models.myModel",
      "shadowFields": {
        "prefix": "HF_",
        "saveToDataType": "my-model-copy"
      }
    },
    ...
  },
  {
    "id": "my-model-copy",
    "allowedContentTypes": [
      "application/xml"
    ],
    "appLogic": {
      "autoCreate": false,
      "classRef": "Altinn.App.Models.myModel",
    },
    ...
  }
]