Konfigurer appens oppførsel under oppstart

Hvordan konfigurere applikasjonens oppførsel under oppstart av app-frontend

På denne siden:

I applicationmetadata.json har man mulighet til å styre hva applikasjonen viser i det brukeren går mot en direktelenke. Dette gjøres under feltet onEntry.show, hvor man har mulighet til å sette verdiene new-instance (default) eller select-instance. Standard oppførsel om dette feltet ikke er satt er at det lages en ny instans for brukeren som besøker applikasjonen.

Velge fra aktive instanser

MERK: for å benytte denne funksjonaliteten må man ha versjon >= 4.15.2 av nugetpakkene Altinn.App.PlatformServices, Altinn.App.Common og Altinn.App.Api.

Om man setter feltet til onEntry.show til select-instance vil brukeren bli presentert med en liste av aktive instanser for den valgte avgiver når man navigerer seg til en applikasjon.

Eksempel

Følgende konfigurasjon legges til i applicationmetadata.json for å sette opp valg av aktive instanser.

{
 "id": "ttd/demo-app",
 "org": "ttd",
 "title": {
  "nb": "Starte fra aktiv instans"
 },
 ...
 "onEntry": {
  "show": "select-instance"
 }
}

For brukere som ikke har noen aktive instanser vil det automatisk bli opprettet en instans. Brukere som har aktive instanser vil bli presentert med følgende brukergrensesnitt:

Brukergrensesnitt for å velge aktiv instans

Brukergrensesnitt for å velge aktiv instans